fbpx
News update

ดีพร้อมจัดสัมมนา “พลิกวิกฤตเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag”

Onlinenewstime.com : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและสินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์ นักออกแบบ เจ้าของธุรกิจ เข้าร่วมสัมมนาฟรี “ดีพร้อมพลิกวิกฤตเพิ่มยอดขายด้วยเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag”

พร้อมเสิร์ฟองค์ความรู้ด้านมาตรฐาน เครื่องหมายคุณภาพฉลากผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด การจัดการข้อมูล Data Marketing Framework รวมทั้งข้อมูลแนวโน้ม การตลาดในยุค Era และกิจกรรม Workshop เข้มข้น

ภายใต้โครงการกิจกรรม ดีพร้อมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textiles Tag) วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้อโศก ห้องซากุระ – ลิลลี่ 2 ชั้น L

สำหรับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) และได้รับการพัฒนาคุณภาพโดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล

เพื่อกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายใต้มาตรฐานสินค้าไทย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ – 15 มีนาคม 2566 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DfBXRQMLdb4u4Pr28 

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ www.thailandtextilestag.com

error: Content is protected !!