fbpx
News update

ปภ. รายงานแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ที่ อ. บางกระทุ่ม พิษณุโลก เมื่อเวลา 00. 17 น. วันที่ 29 มิ.ย. 66

Onlinenewstime.com : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือปภ. รายงาน เมื่อเวลา 00.17 น. (29 มิ.ย.66) กรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบก บริเวณตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ที่ละติจูด 16.558 องศาเหนือ ลองจิจูด 100.368 องศาตะวันออก ขนาด 4.5 ความลึก 5 กิโลเมตร โดยได้รับรายงานความรู้สึกสั่นไหวบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียง

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว พบว่าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ได้รับความรู้สึกสั่นไหว อาจทำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก

จึงแจ้งให้จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ และเพชรบูรณ์ ติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อลดความตื่นตระหนก และประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ ตลอดจนเร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”

หากได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไป

error: Content is protected !!