fbpx
News update

ยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local ใน 3 สนามบินนานาชาติของไทย 9 ปี ยอดขายรวมกว่า 630 ล้านบาท

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำเข้าจำหน่ายใน 3 สนามบินนานาชาติของไทย : สุวรรณภูมิ ภูเก็ต ดอนเมือง… 9 ปี ยอดขายรวมกว่า 630 ล้านบาท

นักท่องเที่ยวแห่อุดหนุนสินค้าก่อนกลับประเทศ พร้อมพูดเสียงเดียวกัน ‘สินค้าไทยสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว’ โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด : มะขามหวานอบแห้งแกะเมล็ด ผ้าห่มผ้าฝ้าย และน้ำมันเหลือง

นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “เป้าหมายสำคัญในการพลิกโฉมการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามแนวทาง DBD SMART Local – ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น คือ การนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์และคุณค่า

นำเสนอเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีจุดเด่นและความแตกต่าง เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชน DBD SMART Local ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี และความพร้อมทางการตลาดให้มีโอกาสได้จำหน่ายในร้านค้า ณ สนามบินนานาชาติ 3 แห่งของไทย คือ สุวรรณภูมิ ภูเก็ต และดอนเมือง

เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึก หรือใช้เอง โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนพื้นที่ และ บริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด ผู้บริหารจัดการร้านค้าในสนามบิน

ตลอดระยะเวลา 9 ปี (ปี 2557 – 2565) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำผลิตภัณฑ์ชุมชน 2,375 รายการ (ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน 112 ราย) วางจำหน่าย ณ สนามบินนานาชาติ สร้างยอดขายรวมมากกว่า 630 ล้านบาท แบ่งเป็น สุวรรณภูมิ 490 ล้านบาท ภูเก็ต 119 ล้านบาท และดอนเมือง 21 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวประเทศจีน ญี่ปุ่น และไทย ได้แก่ มะขามหวานอบแห้ง แกะเมล็ด ผ้าห่มผ้าฝ้าย และน้ำมันเหลือง สะท้อนถึงความนิยมผลิตภัณฑ์ไทยที่ไม่เพียงแค่งดงาม แต่แสดงถึงอัตลักษณ์โดดเด่นที่มีคุณภาพ และรสนิยม

นอกจากช่องทางการขายในสนามบินแล้ว ยังคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ www.kingpower.com รวมกว่า 4 ล้านบาท

รองอธิบดีฯ รวีพรรณ กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมฯ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนให้มีโอกาสด้านการตลาดที่หลากหลาย โดยช่องทางการจำหน่ายในท่าอากาศยานเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กรมฯ และหน่วยงานพันธมิตร ได้ร่วมกันคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่นตามหลักการ DBD SMART Local ให้มีโอกาสขยายตลาดในระดับสากล

รวมถึง เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการชุมชนก้าวให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจประเทศให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนในลำดับถัดไป”

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4445 สายด่วน 1570 หรือ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th และ Facebook Fanpage : DBD SMART Local 

error: Content is protected !!