fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ชวนร้านอาหารไทยร่วมกิจกรรม ‘Thai SELECT’ ปี 66

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนร้านอาหารไทยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจร้านอาหารเพื่อขอรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2566

ยกระดับร้านอาหารไทยแบบเดิมๆ ให้ลูกค้าแน่นร้าน ช่วยประชาสัมพันธ์ร้านให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักชิมนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ พร้อมรับสิทธิพิเศษดันธุรกิจให้เติบโตอีกเพียบ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านร้านอาหารไทยให้คึกคักเป็นที่ 1 ในใจลูกค้า “อาหารไทยต้อง Thai SELECT”

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกระดับขีดความสามารถให้กับธุรกิจร้านอาหารไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่สำคัญเพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้แก่ร้านอาหารไทย รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสทางการตลาด กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านตราสัญลักษณ์ Thai SELECT

โดยกรมฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งช่วยยกระดับร้านอาหารไทยทั่วประเทศให้มีมาตรฐาน คงอัตลักษณ์คุณค่าของอาหารไทยแบบดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

อธิบดี กล่าวต่อว่า “ในปี 2566 กรมฯ ได้ต่อยอดดำเนินกิจกรรม ‘ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดแก่ธุรกิจร้านอาหาร’ ยกระดับร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานให้ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECTและเพิ่มโอกาสทางการตลาดแก่ร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและกระตุ้นการจำหน่ายได้

จึงขอเชิญชวนร้านอาหารไทยทั่วประเทศที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้-15 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) เปิดให้บริการมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

2) เป็นร้านอาหารที่มีที่นั่งรับประทานอาหารในบริเวณร้าน รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 30 ที่นั่ง

3) มีรายการอาหารไทย ไม่น้อยกว่า 70 รายการ ปรุงจากวัตถุดิบและเครื่องปรุงอาหารไทย พร้อมด้วยการตกแต่งบรรยากาศแบบไทยหรือส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทย และ

4) หากร้านอาหารมีมากกว่า 1 สาขา ต้องยื่นสมัครแยกแต่ละสาขา

ทั้งนี้ ร้านอาหารจะต้องไม่ใช่ร้านอาหารจานเดียว ข้าวแกง อาหารตามสั่ง ข้าวต้ม โจ๊ก คาเฟ่ ขนมหวานและเครื่องดื่ม สำหรับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT มีอายุ 3 ปี หากต้องการต่ออายุจะต้องยื่นใบสมัครขอต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 3 เดือน

สำหรับร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะได้ใบประกาศเกียรติคุณ สิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT และรับสิทธิประโยชน์ด้านส่งเสริมการตลาด การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานพันธมิตรของกรมฯ การอบรมสัมมนาร้านอาหาร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารของกรมฯ และกระทรวงพาณิชย์ Thai SELECT Thailand และ Line OA”

“ปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai SELECT ในประเทศไทยจำนวน 437 ราย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ Thai SELECT SIGNATURE ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม โดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย จำนวน 13 ร้าน,

Thai SELECT CLASSIC ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานอาหารไทยคุณภาพดี จำนวน 402 ร้าน และ Thai SELECT UNIQUE ร้านอาหารที่มีเมนูอันเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น จำนวน 22 ร้าน

จากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล (ข้อมูล ณ 28 กุมภาพันธ์ 2566) ในธุรกิจร้านอาหารพบว่า มีจำนวน 20,327 ราย ทุนจดทะเบียน 122,784.34 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตในธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 5954 Facebook: thaiselectthailand และ Line OA: @thaiselect”

error: Content is protected !!