fbpx
News update

กรมพัฒน์ฯ ปั้นนักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) รุ่นที่ 12 ต่อยอดธุรกิจ เชื่อมโยงเครือข่าย สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจกว่าสามร้อยล้านบาท

Onlinenewstime.com : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรให้นักธุรกิจมืออาชีพ (DBD-SPE) รุ่นที่ 12 พร้อมปั้นผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง

จบหลักสูตรสามารถต่อยอดโอกาสทางการตลาดได้ทันที แถมได้ต้นแบบที่ดีการันตีด้วยรางวัล The Best Practices และรางวัล Content Marketing Creator Award มาช่วยสร้างความมั่นใจให้ SME กล้าเดินตามอย่างมั่นคง สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยภายหลังเป็นประธานมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรให้นักธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาอย่างเข้มข้นในกิจกรรม นักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE) รุ่นที่ 12  ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุม 1 ศตวรรษ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566) ว่า

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น การที่ธุรกิจจะเติบโตหรือถดถอยนั้นมีปัจจัยสำคัญคือ การรู้จักปรับตัว และรู้จักวิธีสร้างกลยุทธ์ให้แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมและสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ยิ่งมีคุณภาพ โดนใจผู้บริโภค เพื่อให้ SME อยู่รอดปลอดภัย

“กิจกรรมนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneurs : DBD-SPE) ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 12 แล้ว สร้างผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพที่มีคุณภาพรวมทั้งสิ้น 673 ราย

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการอบรมบ่มเพาะอย่างเข้มข้นรวม 54 ชั่วโมง มุ่งเน้นต่อยอดด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ การสร้างสรรค์พัฒนาแบรนด์และนวัตกรรมของธุรกิจ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งให้กับนักธุรกิจผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งการศึกษาดูงาน การให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกทั้งแบบรายกลุ่ม (Group Coaching) และรายธุรกิจ (One-On-One Coaching) (9 ชั่วโมง/ธุรกิจ)

ทำให้แต่ละธุรกิจมองเห็นปัญหาของตัวเองได้อย่างทะลุ ปรุโปร่ง โดยทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแนะนำแบบใกล้ชิดจนทำให้ปัญหาที่มีได้รับการแก้ไขแบบเฉพาะตัว  มองเห็นโอกาสทางการค้าในรูปแบบใหม่ๆ สามารถนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เป็นตัวช่วยพลิกวิกฤต เกิดไอเดียและกลยุทธ์ใหม่ๆ ส่งผลให้ธุรกิจมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้คล่องตัวขึ้น นำไปสู่การสร้างรายได้และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า  “การจัดพิธีมอบโล่รางวัลและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการอบรมเป็นนักธุรกิจมืออาชีพในปีนี้ มีผู้ผ่านการพัฒนาทั้งสิ้นจำนวน 46 ราย และมีธุรกิจได้รับโล่รางวัลต้นแบบที่ดี (The Best Practices) จำนวน 3 ราย แบ่งเป็น

รางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ คุณทรงวุฒิ  พัฒนศิลาพร จาก บริษัท เบิร์ดซัน แลบบอราทอรี จำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการ Skin Care & Hair Care

รางวัลระดับดีมาก ได้แก่  คุณสายชล  บรรยงคะรัติ จาก บริษัท ชาล็อตเฮาส์ จำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการเสื้อผ้าเด็ก

และรางวัลระดับดี ได้แก่ คุณณัฐธิดา   ตันติสังวรากูร จาก บริษัท โปรแพ็ค เอเชีย จำกัด ผลิตภัณฑ์และบริการรับบรรจุและแพ็คสินค้า        

ความพิเศษของปีนี้คือ ธุรกิจที่ได้รับรางวัลได้รับการต่อยอดโอกาสทางการค้าแบบทันที โดยได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในงาน SMART SME EXPO 2023 ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา”  

นอกจากรางวัล The Best Practices แล้ว  กรมฯ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพด้านการพัฒนา Content ที่ตอบโจทย์เทรนด์โลกธุรกิจและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ นำเสนอธุรกิจ (Pitching) กับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการตลาด พร้อมมอบรางวัล Content Marketing Creator Award ให้กับ Content Creator หน้าใหม่มืออาชีพ จำนวน 3 ราย 

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้โอกาสนำเสนอเรื่องราวธุรกิจ (Content) ของตนเองผ่านสื่อการตลาดออนไลน์อย่าง BrandAge ทำให้เพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางการตลาดให้ผู้บริโภคได้รู้จักมากขึ้น หลังจากเข้าร่วมโครงการแบบเรียลไทม์  

ทั้งนี้ จากการติดตามผลของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดพบว่า สามารถช่วยสร้างรายได้เฉลี่ยให้ธุรกิจได้เพิ่มมากขึ้น คิดเป็นมูลค่าทางการค้ากว่า 293 ล้านบาท ซึ่งเป็นความสำเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอีกด้วย

ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจสามารถติดตามการเปิดรับสมัครครั้งต่อไปได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th  หรือสอบถามได้ที่สายด่วน 1570 และส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข  0 2547 5985”

error: Content is protected !!