fbpx
News update

DAD นำร่องรัฐวิสาหกิจเปิดกว้างแต่งกายตามเพศสภาพ

ยกเว้นการแต่งเครื่องแบบปกติขาวให้เป็นไปตามข้อกำหนดเดิม โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD กล่าวว่า การเปิดกว้างให้สามารถแต่งกายได้ตามเพศสภาพของ DAD เป็นตัวอย่างหนึ่งของแนวทางการบริหารงานแบบ Bottom up ที่เปิดรับฟังความเห็นและความต้องการของพนักงาน ผู้ใช้บริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

error: Content is protected !!