fbpx
News update

CMSK ประกาศความพร้อมหนุนองค์ความรู้สินทรัพย์ดิจิทัล เชื่อมโลกการลงทุนส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาบันการเงิน

Onlinenewstime.com : CMSK มั่นใจการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นโลกคู่ขนานที่อยู่คู่กับการลงทุนส่วนบุคคลได้ พร้อมเป็นตัวแทนลุยสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรสถาบันการเงินเข้าใจ Digital Asset หวังเสริมทัพให้พอร์ตผู้ลงทุนไทย มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ไม่ต้องเสี่ยงจับต้นชนปลายข้อมูลการลงทุนเอง ชี้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล ไม่ใช่แค่กระแส แต่มีโอกาสเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ

ดร.ชาติชาย มีสุขโข ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด  (CMSK) บริษัทที่ปรึกษาการวางแผนทางการเงินอิสระสัญชาติไทย เปิดเผยว่า CMSK ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นที่เข้าใจในวงกว้างมากขึ้น

โดยจะเริ่มต้นให้คำแนะนำจากการบุคลากรของสถาบันการเงินต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาง CMSK จัดอบรมให้ความรู้เรื่องวางแผนทางการเงิน (เทรนนิ่ง) ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านที่ปรึกษาทางการลงทุน และยังได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอบรมนักวางแผนการเงิน CFP อยู่แล้ว

“เชื่อว่าการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และไม่ใช่เป็นเพียงกระแสเท่านั้น แต่จะเป็นการลงทุนที่เป็นโลกคู่ขนาน และจับต้องได้ไปกับการลงทุนส่วนบุคคล (Personal Finance) เหมือนกับที่มีการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนปัจจุบัน (Traditional Finance)

ขณะที่องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสู่ผู้ที่ผ่านการอบรม โดยส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำการลงทุนซึ่งมีความน่าเชื่อถือ และจะถูกส่งต่อไปยังผู้ลงทุน ซึ่งถือเป็นผลดีกับผู้ลงทุนเอง ที่ทำให้ไม่ต้องไปจับต้นชนปลายฟังความรู้จากโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยเกิดการลงทุนที่ผิดพลาดทั้งที่ไม่มีความเข้าใจ หรือเสียโอกาสในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้แข็งแกร่ง”ดร.ชาติชายกล่าว

อย่างไรก็ดี มองว่า ปัจจัยที่จะทำให้ CMSK เป็นทางเลือกของผู้แนะนำการลงทุนมาอบรมมี 3 ข้อ คือ CMSK เป็นสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยอบรมนักวางแผนการเงิน CFP อยู่แล้ว

ที่สำคัญคือไม่มีความขัดแย้งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากเป็นสถาบันที่จัดให้ความรู้การจัดการเงินส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับปริมาณการซื้อขาย หรือวอลุ่มเทรดสินทรัพย์ดิจิทัลแต่อย่างใด

และสุดท้ายการอบรมที่เกิดขึ้น เป็นการสื่อสารสองทางที่มีสามารถโต้ตอบกันได้ ระหว่างผู้ให้องค์ความรู้และผู้อบรม (Interactive)

เนื่องจากต้องยอมรับว่าสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องที่ใหม่ และต้องใช้เวลาในการทำงานเข้าใจ ดังนั้น การอ่านจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ หรือดูจากโชเชียลมีเดียนั้น ไม่สามารถสื่อสารด้วยการตอบคำถามได้ทันทีหากเกิดความสงสัย

“ปัจจุบัน CMSK ยังมุ่งไปเรื่อง Personal Finance โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินหรือสถาบันการเงินต่างๆ เพราะมีส่วนสำคัญ ที่จะเป็นผู้ส่งต่อข้อมูลไปยังผู้ลงทุนได้อย่างเชี่ยวชาญมากกว่า

ที่สำคัญคือหลักสูตรความรู้สินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นนี้ เกิดขึ้นบนความคิดพื้นฐานของนักวางแผนทางการเงิน CFP ที่สามารถเชื่อมโยง และให้คำแนะนำการลงทุนได้ทั้งการลงทุนแบบเดิม แต่ขณะเดียวกันก็มีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในพอร์ตด้วย (Asset Allocation) ซึ่งจะสัดส่วนเท่าไร ต้องมีการประเมินความเหมาะสมของแต่ละคน หรือแม้จะแนะนำให้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลได้ แต่ก็ควรเลือกแบบที่เป็น Stablecoin เพื่อสร้างความมั่นใจได้มากกว่า”ผู้บริหาร CMSK กล่าว

ดร.ชาติชาย กล่าวถึงการที่ล่าสุดทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะมีการเปิดตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปี 2565 นี้แสดงให้เห็นว่า เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัล จะมีความสำคัญในโลกปัจจุบันมากขึ้น และน่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอย่างหนึ่งที่จะมีส่วนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เหมือนกับที่กว่า 40 ปีก่อนที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือภาครัฐ หากมองว่าตลาดหุ้นเกิดมาเพื่อการเก็งกำไรเฉพาะเท่านั้น ก็คงไม่เกิดการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ขึ้นมา จนตอนนี้ต้องยอมรับว่า ตลาดหลักทรัพย์เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับประเทศได้ไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการลงทุนในรูปแบบเดิม ไม่ว่าจะตลาดเงินหรือตลาดทุน ต้องมีผู้ให้คำแนะนำการลงทุนซึ่งต้องมีการสอบใบอนุญาตต่างๆ และแม้ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎเกณฑ์สำหรับการแนะนำเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลออกมาก็ตาม แต่ทาง CMSK เล็งเห็นว่า เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มดำเนินการ เพราะอย่างน้อยจะทำให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลนี้มากขึ้น และสามารถลงทุนได้ผสมผสานกับพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่เดิม

เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่ง ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีสุดหรือแย่สุด แต่นั้นคือ การที่ต้องมีการลงทุนผสมผสานหลายสินทรัพย์เข้าด้วยกัน เพื่อบริหารความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุนมีความแข็งแกร่ง หากสินทรัพย์ใดเกิดความผันผวนขึ้นมา ที่สำคัญจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมการลงทุนมีความแข็งแกร่งและสามารถดำเนินได้เป็นโลกคู่ขนานทั้งแบบใหม่และแบบเก่าได้อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ แม้เบื้องต้น CMSK จะเน้นอบรมให้กับผู้ประกอบการวิชาชีพเป็นหลักก่อน แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเปิดอบรมให้กับนักลงทุนทั่วไปที่สนใจมาศึกษาความรู้เบื้องต้นในสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องการเรียนรู้จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือน่าเชื่อถือ แต่ขอเริ่มในเฟสต่อไป เนื่องจากต้องมีการจัดรายละเอียดของหลักสูตรที่แตกต่างกันออกไป สำหรับผู้ที่มีพื้นฐานและความเข้าใจการลงทุนมาก่อนแล้ว กับผู้ที่เพิ่งเริ่มเป็นนักลงทุนหน้าใหม่

สำหรับหลักสูตรการอบรมสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้น จะเริ่มเปิดให้มีการอบรมตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้เป็นต้นไป ซึ่งมีตัวอย่างรายละเอียดดังสูตรดังนี้

  1. ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain and crypto assets fundamentals for the beginner)
  2. วิธีอ่านเอกสารเสนอรายละเอียดโปรเจ็กต์และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ประเมินมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล (Reading the white paper and tokenomics)
  3. การวิเคราะห์พื้นฐานเทคโนโลยีบล็อกเชนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินปัจจุบัน (Fundamental analysis of blockchain native currencies) และ
  4. การทำงานของระบบที่ไร้ตัวกลางและวิธีการบริหารสินทรัพย์ตลาดแลกเปลี่ยนที่ปราศจากตัวกลาง (How Defi works and how to make money from Defi)
error: Content is protected !!