fbpx
News update

โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต BMHH ชูกลยุทธ์สร้างความต่าง “การรักษาแบบเฉพาะบุคคล”

Onlinenewstime.com : โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต ภายใต้ชื่อ Bangkok Mental Health Hospital : BMHH” ตั้งอยู่ถนนติวานนท์ 39 พร้อมมอบผลลัพธ์การรักษาบริการที่ดีที่สุด ชูกลยุทธ์สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นจากโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งเรื่องบริการ ด้านการออกแบบโรงพยาบาล เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เครื่องมือทางการแพทย์และยาที่มีคุณภาพ

พร้อมด้วยความแข็งแกร่งของทีมแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช มั่นใจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะดูแลรักษาสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

จากข้อมูลสถิติโลกพบว่าผู้ป่วยด้านสุขภาพจิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั่วโลก ในประเทศไทยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2 เท่าในระยะ 6 ปี ข้อมูลจากระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า ในปี 2565  ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษามากถึง 2.5 ล้านคน

เมื่อความกังวลด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และประกอบกับปัจจุบันนี้คนไทยเปิดใจและเปิดรับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา และให้ความสำคัญในเรื่องดูแลสุขภาพจิตมากขึ้น ซึ่งความเจ็บป่วยทางจิตย่อมมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ และความเป็นอยู่โดยรวมของตนเอง ครอบครัว และสังคม

พญ.ปวีณา ศรีมโนทิพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านสุขภาพจิต Bangkok Mental Health Hospital หรือ BMHH เปิดเผยว่า จากข้อมูลดังกล่าวฯ ทำให้เราตระหนักดีว่าความเจ็บป่วยทางจิตมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ และความเป็นอยู่โดยรวมของบุคคล ครอบครัว และสังคม  

จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาล BMHH ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช และเป็นหนึ่งของเครือข่ายโรงพยาบาลเวชธานี ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพชั้นนำมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับมาตรฐานสากล

โรงพยาบาล BMHH ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ระหว่างซอย 39 และ 41 บนพื้นที่ 2 ไร่   เป็นอาคาร 8 ชั้นและมีห้องพักผู้ป่วยในจำนวน 30 เตียง ให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ เฉพาะทางด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย รวมถึงแพทย์เฉพาะทางที่จบจากต่างประเทศที่มาร่วมทีมรักษา

บริการที่สำคัญของโรงพยาบาล BMHH  ที่แตกต่างจากโรงพยาบาลด้านสุขภาพจิตและโรงพยาบาลทั่วไปคือ “การรักษาเฉพาะบุคคล” โดยนำเสนอบริการที่ครอบคลุมเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้รับบริการแต่ละราย มีการรักษาโดยสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา พยาบาล เภสัชกร นักกิจกรรมบำบัด และเจ้าหน้าที่ที่มีเฉพาะทาง

เราเชื่อในการรักษาไม่เพียงแค่อาการดีขึ้นหรือหาย แต่ยังป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำด้วยวิธีการแบบองค์รวม รวมถึงความตั้งใจในการให้บริการด้วยเจตคติที่ดีให้การรักษาทั้งสุขภาพกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาแผนการรักษาที่เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละราย ได้กลับมาดำเนินชีวิตในครอบครัว และสังคมได้อย่างมีความสุข

“จะเห็นได้ว่า BMHH มีกลยุทธ์สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่นจากโรงพยาบาลทั่วไป ทั้งเรื่องบริการรักษาเฉพาะบุคคล และการออกแบบโรงพยาบาลที่อาศัยประสบการณ์ของทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเวชเพื่อให้เหมาะกับผู้รับบริการ ทั้งห้องกลุ่มกิจกรรมบำบัด ห้องสันทนาการ ห้องกายภาพบำบัด ห้องสำหรับฝึกผ่อนคลายความเครียด

โดยมีการลงรายละเอียด นับตั้งแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพัก การจัดวางเรียงเฟอร์นิเจอร์ โทนสี เสื้อผ้าผู้รับบริการ เพื่อให้เหมาะสมและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ  รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ตลอดจนเครื่องมือทางการแพทย์และยาใหม่ ๆ  มาช่วยเสริมกับความชำนาญของทีมแพทย์ที่เป็นอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย จึงมั่นใจว่าจะทำให้การดูแลและรักษาสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น“

เป้าหมายที่ตั้งไว้ สำหรับโรงพยาบาล BMHH คือการเป็นโรงพยาบาลเอกชนด้านสุขภาพจิตชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้ มีขีดความสามารถในการรักษาโรคทางสุขภาพจิต และจิตเวช ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาลที่ดี และไม่ได้คาดหวังในเชิงธุรกิจมากนัก  ขอมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพจิตที่ดี ให้แก่คนไทยและสังคมไทย ซึ่งถือเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

error: Content is protected !!