fbpx
News update

ม.กรุงเทพ ชวนอบรม “ทักษะดิจิทัล” สำหรับการทำงานสมัยใหม่ 2023 ฟรี

Onlinenewstime.com : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการยกระดับทักษะและสมรรถนะทางด้านดิจิทัลสำหรับการทำงานสมัยใหม่ 
สำหรับเจ้าของกิจการ พนักงานบริษัท เจ้าหน้าที่ นักเรียน และบุคคลทั่วไป 

เพื่อสร้างทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันในห้องปฏิบัติการจริง และออนไลน์ อบรมกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจากอุตสาหกรรม หรือดูงานยังบริษัท เช่น บ. Microsoft Thailand, บ. Salesforce APAC Software Company, บ. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท อะโฮ้ จำกัด เป็นต้น
 

สิ่งที่ได้รับ
– ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง เมื่อผ่านการอบรม
– ได้ portfolio สมัครเข้าเรียนต่อ หรือทำงาน
– ได้รับบัญชีใช้งาน Microsoft 365 ฟรี  ตลอดระยะเวลาการอบรม
– ฟรี อาหารว่าง อาหารกลางวัน เอกสารอบรม กระเป๋าผ้า สมุด ปากกา
 

ตัวอย่าง หัวข้อฝึกอบรม
– เทคนิคการทำงานและบริหารจัดการเอกสารเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ
– การสร้างงานนำเสนอในยุดคิจิตอล
– เทคนิคการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์
– การใช้เครือข่ายสำหรับการทำงานและความปลอดภัย
– การสร้างและวิเคราะห์ข้อมูล
– การตลาดออนไลน์
 

ระยะเวลาฝึกอบรม
ตั้งแต่วันที่  24 มิถุนายน – 3 กันยายน 2566  (เฉพาะวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.)  รวม 22 วัน (ออนไซต์)


ฝึกอบรมในสถานที่ 
อบรมออนไซต์ ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Main Campus) และเพิ่มเติมเนื้อหาด้วยออนไลน์คอร์ส พร้อมที่ปรึกษาคอยดูแลการปฏิบัติงาน  

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิก

สนับสนุนโดย
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

error: Content is protected !!