fbpx
News update

กรุงเทพประกันชีวิต ผนึกไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป ส่งแผนประกันคุ้มครองสินเชื่อ“อุ่นใจไมโครลิสซิ่ง” ตอบโจทย์ลูกค้าสินเชื่อ

Onlinenewstime.com : กรุงเทพประกันชีวิต ส่งมอบความใส่ใจผู้เอาประกันภัยทุกกลุ่ม จับมือ ไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ “อุ่นใจไมโครลิสซิ่ง” เติมเต็มความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุสำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง เพิ่มความมั่นคงในชีวิต พร้อมคลายความกังวลและแบ่งเบาภาระหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า “กรุงเทพประกันชีวิต ยึดมั่นในพันธกิจเพื่อสร้างความสุขในทุกช่วงเวลา พร้อมดูแลปกป้องคุณค่าชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนทุกกลุ่มผ่านการวางแผนทางการเงิน ความร่วมมือกับไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป นับเป็นความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเป็นโอกาสสำคัญในการขยายการให้บริการในตลาดประกันคุ้มครองสินเชื่อซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูง และยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนให้คนไทยในทุกพื้นที่ ทุกกลุ่มอาชีพ สามารถเข้าถึงหลักประกันที่เหมาะสม และมองเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินว่าไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความอุ่นใจ และให้ความมั่นคงในชีวิตของตนเองและครอบครัว”

ทางด้าน นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับความร่วมมือระหว่างไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป และกรุงเทพประกันชีวิต ในครั้งนี้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจกับพันธมิตรที่หลากหลาย เพื่อเชื่อมต่อ Ecosystems ของการให้บริการสินเชื่อแบบครบวงจรให้รองรับการเติบโตได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน ผลักดันให้บริษัท ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อบริการ วางแผนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัยได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์กับลูกค้าของไมโครลิสซิ่งกรุ๊ป ด้วย ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ “อุ่นใจไมโครลิสซิ่ง”  ที่ครอบคลุมลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อทุกกลุ่มเป้าหมายของไมโครกรุ๊ป พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัย ให้บริการพร้อมให้คำแนะนำทั้ง 25 สาขาทั่วประเทศ”

นางลัดดาวัลย์ สิทธิวรนันท์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายการขายช่องทางสถาบันการเงินและช่องทางอื่น บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “สิ่งหนึ่งที่กรุงเทพประกันชีวิตให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ คือการทำความ “เข้าใจ” และ “เข้าถึง” ความต้องการของลูกค้า เพื่อพัฒนาแบบประกันที่สามารถตอบโจทย์ตรงกับเป้าหมายที่หลากหลายและมีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สำหรับลูกค้าสินเชื่อไมโครลิสซิ่ง

บริษัทได้นำเสนอแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองทั้งด้านชีวิตและอุบัติเหตุที่ครอบคลุม ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เข้าถึงได้ พร้อมจุดเด่นเรื่องการชำระเบี้ยครั้งเดียว และสามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่มีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพิ่มเติมจากความคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพ เพื่อความอุ่นใจที่มากกว่าให้กับตัวเองและคนที่รัก”

ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ “อุ่นใจไมโครลิสซิ่ง” จากกรุงเทพประกันชีวิต สามารถเลือกได้ 3 แผน จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำเริ่มต้น 30,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว อายุรับประกันภัยตั้งแต่ 20-60 ปี (เมื่อรวมกับระยะเวลาเอาประกันภัย อายุต้องไม่เกิน 70 ปี) ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งในกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพชั่วคราวและถาวรสิ้นเชิง

รวมถึงได้รับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ (ตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด) และคุ้มครองเพิ่มอีก 1 เท่า กรณีอุบัติเหตุสาธารณภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนข้างหลัง โดยสามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 1-6 ปี

นอกจากนี้ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ลูกค้าสินเชื่อไมโครลิสซิ่งยังสามารถเข้าถึงการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลคู่สัญญาของกรุงเทพประกันชีวิตที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 327 แห่ง โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์) รวมถึงการเข้าถึงบริการกรมธรรม์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชัน BLA Happy Life หรือระบบบริการผ่านเว็บไซต์ (BLA Smart Customer) และ Line Official Account : @BangkokLifeAssurance ที่พร้อมช่วยตอบโจทย์การบริการให้สะดวก ปลอดภัย ทุกที่ทุกเวลา

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.microleasingplc.com และ Line Official Account : MIB (Micro Insure Broker) หรือ โทร. 034-109-228 ต่อ 5101-02

error: Content is protected !!