fbpx
News update

“เอเชีย เอรา วัน” จับมือ “สจล.” เปิดพื้นที่ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง สนับสนุนกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

Onlinenewstime.com : บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สานต่อประเพณีต้อนรับน้องใหม่

ด้วยการเปิดพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง เป็นจุดรวมพลและลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาน้องใหม่กว่า 1,200 คน ของสถาบันฯ ได้เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษไปร่วมงาน First Step 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ

นอกจากจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่แล้วยังเป็นการแนะนำเส้นทางการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วให้แก่นักศึกษาอีกด้วย

โดยการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างทั้งสองฝ่ายในการ เพิ่มความสะดวกในการโดยสารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แก่บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการและนวัตกรรม รวมถึงเตรียมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรอีกด้วย

error: Content is protected !!