fbpx
News update

ชวน “7 กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา” ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ป้องกันป่วยรุนแรงและเสียชีวิต

  • อยู่ กทม. จองผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือ สายด่วน 1330 กด 8
  • อยู่ ตจว. ติดต่อสาธารณสุขใกล้บ้าน

Onlinenewstime.com : ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เชิญชวนคนไทย 7 กลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง จองสิทธิการฉีดวัคซีนฯ ล่วงหน้าผ่าน “กระเป๋าสุขภาพ” บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง หากไม่สะดวกให้ โทร.สายด่วน 1330 กด 8 เพื่อจองคิวฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เช่นกัน

ส่วนผู้ที่อยู่ในต่างจังหวัด โทร.นัดรับบริการล่วงหน้าก่อน เพื่อลดความแออัดในการเข้ารับบริการวัคซีน ทั้งนี้การจองนัดหมายเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละหน่วยบริการ กรุณาติดต่อสอบถามการเข้ารับบริการกับหน่วยบริการได้โดยตรง

error: Content is protected !!