fbpx
News Update

5 อันดับจังหวัดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งและมีบัตรเสียน้อยที่สุดจากการเลือกตั้งอบจ. ปี 63

Onlinenewstime.com : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผย 5 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด และจังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด (อย่างไม่เป็นทางการ)

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

จังหวัดที่มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

จังหวัดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ (%)
พัทลุง78.04%
ลำพูน77.86%
นครนายก75.79%
สตูล74.29%
เชียงใหม่71.95%

จังหวัดที่มีจำนวนบัตรเสียน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

จังหวัดจำนวนบัตรเสีย (%)
ปทุมธานี2.94
นครปฐม3.03
ภูเก็ต3.12
พัทลุง3.29
ร้อยเอ็ด3.3

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด (อย่างไม่เป็นทางการ) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด         

ลำดับที่จังหวัดชื่อ-สกุลหมายเลข
1กระบี่นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล1
2กาญจนบุรีนายสุรพงษ์  ปิยะโชติ1
3กาฬสินธุ์นายชานุวัฒน์  วรามิตร1
4กำแพงเพชรนายสุนทร  รัตนากร1
5ขอนแก่นนายพงษ์ศักดิ์  ตั้งวานิชกพงษ์6
6จันทบุรีนายธนภณ  กิจกาญจน์1
7ฉะเชิงเทรานายกิตติ  เป้าเปี่ยมทรัพย์1
8ชลบุรีนายวิทยา  คุณปลื้ม1
9ชัยนาทนายอนุสรณ์  นาคาศัย1
10ชัยภูมินายอร่าม  โล่ห์วีระ1
11ชุมพรนายนพพร  อุสิทธิ์3
12เชียงรายนางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์2
13เชียงใหม่นายพิชัย  เลิศพงศ์อดิศร1
14ตรังนายบุ่นเล้ง  โล่สถาพรพิพิธ1
15ตราดนายวิเชียร  ทรัพย์เจริญ2
16ตากนายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ1
17นครนายกนายจักรพันธ์  จินตนาพากานนท์2
18นครปฐมนายจิรวัฒน์  สะสมทรัพย์2
19นครพนมนางสาวศุภพานี  โพธิ์สุ2
20นครราชสีมานางยลดา  หวังศุภกิจโกศล2
21นครศรีธรรมราชนางกนกพร เดชเดโช2
22นครสวรรค์พลตำรวจเอก สมศักดิ์  จันทะพิงค์3
23นนทบุรีพันตำรวจเอก ธงชัย  เย็นประเสริฐ3
24นราธิวาสนายกูเซ็ง  ยาวอะหะซัน1
25น่านนายนพรัตน์  ถาวงศ์3
26บึงกาฬนางแว่นฟ้า  ทองศรี3
27บุรีรัมย์นายภูษิต  เล็กอุดากร8
28ปทุมธานีพลตำรวจโท คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง2
29ประจวบคีรีขันธ์นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์1
30ปราจีนบุรีนายสุนทร  วิลาวัลย์3
31ปัตตานีนายเศรษฐ์  อัลยุฟรี2
32พะเยานายอัครา  พรหมเผ่า3
33พระนครศรีอยุธยานางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล1
34พังงานายธราธิป  ทองเจิม2
35พัทลุงนายวิสุทธิ์  ธรรมเพชร2
36พิจิตรพันตำรวจเอก กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์1
37พิษณุโลกนายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์3
38เพชรบุรีนายชัยยะ  อังกินันทน์1
39เพชรบูรณ์นายอัครเดช  ทองใจสด1
40แพร่นายอนุวัธ  วงศ์วรรณ1
41ภูเก็ตนายเรวัติ  อารีรอบ2
42มหาสารคามนางคมคาย  อุดรพิมพ์2
43มุกดาหารพันตำรวจโท จิตต์  ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์2
44แม่ฮ่องสอนนายอัครเดช  วันไชยธนวงศ์1
45ยโสธรนายวิเชียร  สมวงศ์1
46ยะลานายมุขตาร์  มะทา1
47ร้อยเอ็ดนายเอกภาพ  พลซื่อ1
48ระนองนายธนกร  บริสุทธิญาณี1
49ระยองนายปิยะ  ปิตุเตชะ1
50ราชบุรีนายวิวัฒน์  นิติกาญจนา3
51ลพบุรีนางอรพิน  จิระพันธุ์วาณิช3
52ลำปางนางสาวดวงรัตน์  โล่ห์สุนทร1
53ลำพูนนายอนุสรณ์  วงศ์วรรณ1
54เลยนายธนาวุฒิ  ทิมสุวรรณ4
55ศรีสะเกษนายวิชิต  ไตรสรณกุล3
56สกลนครนายชูพงศ์  คำจวง2
57สงขลานายไพเจน  มากสุวรรณ์3
58สตูลนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์2
59สมุทรปราการนางสาวนันทิดา  แก้วบัวสาย1
60สมุทรสงครามนางสาวสุกานดา  ปานะสุทธะ1
61สมุทรสาครนายอุดม  ไกรวัตนุสสรณ์3
62สระแก้วนางขวัญเรือน  เทียนทอง3
63สระบุรีนายสัญญา  บุญ-หลง5
64สิงห์บุรีนายศุภวัฒน์  เทียรถาวร2
65สุโขทัยนายมนู  พุกประเสริฐ1
66สุพรรณบุรีนายบุญชู  จันทร์สุวรรณ3
67สุราษฎร์ธานีนายพงษ์ศักดิ์  จ่าแก้ว6
68สุรินทร์นายพรชัย  มุ่งเจริญพร5
69หนองคายนายยุทธนา  ศรีตะบุตร1
70หนองบัวลำภูนายวุฒิพงษ์  ศิริสถิตย์3
71อ่างทองนายสุรเชษ  นิ่มกุล1
72อำนาจเจริญนางสาววันเพ็ญ  ตั้งสกุล3
73อุดรธานีนายวิเชียร  ขาวขำ3
74อุตรดิตถ์นายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา1
75อุทัยธานีนายเผด็จ  นุ้ยปรี1
76อุบลราชธานีนายกานต์  กัลป์ตินันท์5

ทั้งนี้ สำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถติดตามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด

Source

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!