fbpx
News update

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ เผย SMEsยุคใหม่ ทำงานเก่ง สร้างตัวไว แต่ไม่ไปต่อ กับ 3 PAIN POINT หลัก ชะงักกิจการให้ไม่เติบโต

Onlinenewstime.com : ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ หรือ ทีทีไอ (Tomthanet Incubator) ความรู้ของผู้นำคือความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs และเทรนนิ่งผู้บริหารตลอดจนพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

เผยปัญหาที่ SMEs รุ่นใหม่ประสบในช่วง2564-2566 คือ นักธุรกิจรุ่นใหม่สร้างตัวได้เร็วแต่ไม่สามารถรักษาความสำเร็จระยะยาวได้ โดยพบว่าธุรกิจที่ประสบปัญหา 3 อันดับแรก ได้แก่ Social Commerce หรือ Live Commerce , ธุรกิจสุขภาพ และ ธุรกิจความงาม

แนะสมการแก้ Pain Point ปรับที่ Mindset เจ้าของกิจการ สร้างวัฒนธรรมองค์กรจากบนลงราก เน้นสร้างบรรยากาศการทำงานรูปแบบ Hybrid Workที่ดี และปลูกฝังเป้าหมายการพัฒนาตนเองของพนักงานในยุคใหม่

คุณธเนศ ลีลาภรณ์ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ (Tomthanet Incubator) หรือ ทีทีไอ กล่าวถึงที่มาของศูนย์ฯ ว่า “ทีทีไอ มาจากการ Re-Skill และ Up-Skill ของตนซึ่งเคยมีประสบการณ์ทำธุรกิจเครือข่ายและสร้างทีมตัวแทนขายมายาวนานกว่า 20 ปี

โดยตนเป็นผู้ก่อตั้ง The Clover Group มีตัวแทนราวหนึ่งหมื่นคนทำยอดขายในธุรกิจมากกว่า 1,000 ล้านบาท/ปี ต่อเนื่องถึง 10 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจเกษียณเร็วตามแผนที่วางไว้ 

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เจ้าของธุรกิจ SMEs ที่รู้จักกันมักจะมาขอคำปรึกษาทั้งเรื่องการดำเนินธุรกิจและยอดขาย ซึ่งเมื่อให้คำแนะนำไปก็ปรากฏว่าผู้ประกอบการนำไปปรับใช้แล้วได้ผลดี จึงเกิดการบอกต่อ มีผู้มาขอให้เป็นที่ปรึกษาฯ มากขึ้น

ซึ่งตนมองว่าสาเหตุที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต ไม่ได้มาจากเจ้าของหรือที่ปรึกษาฯแต่มาจากการสร้างระบบและวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง เพื่อดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของทีมงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งกลยุทธที่นำมาใช้ในการบ่มเพาะความรู้ให้ SMEs รุ่นใหม่  

โดยได้ทดลองปรับจากแนวทางการสร้าง PASSION & GOAL ของตัวแทนขายในธุรกิจเครือข่ายที่ตนเคยทำสำเร็จมาแล้ว”

พบ PAINPOINT ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จไวแต่ไปต่อไม่ได้

ในช่วง 4-5 ปีนี้ พบว่าเจ้าของธุรกิจ SMEs รุ่นใหม่ สร้างตัวได้ไว ประสบความสำเร็จเร็ว เช่น ธุรกิจ E-Commerce, ไลฟ์ขายของออนไลน์, ธุรกิจสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพ และ ธุรกิจด้านความงาม

โดยจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายรายทำรายได้สูงถึงขั้นเปลี่ยนวิถีชีวิตของเจ้าของ แต่ขณะเดียวกันก็พบว่าทำอยู่ได้ไม่นานก็เลิก ทั้ง ๆ ที่ธุรกิจมีโอกาสเติบโตไปต่อได้แต่เจ้าของกิจการกลับหมดไฟ  โดยพบ  Pain Point 3 อันดับแรก  คือ

  1. ขาดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเสมือนการอยู่ในบ้านเมืองที่ไร้กฏเกณฑ์ พนักงานทำงานตามใจตัวเองขาดระเบียบวินัย ทำเรื่องไม่ดีกันในองค์กรจนเป็นเรื่องปกติ อาจเกิดการทุจริต ขาดความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) ส่งผลให้ขยายตัวธุรกิจและยอดขายได้ยาก
  2. ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เมื่อมอบหมายงานเกิดความไม่เข้าใจที่ชัดเจน จนทำให้ผลงานน้อยกว่าศักยภาพที่ควรเป็น ทำให้พนักงานมีอคติต่อคนในที่ทำงานด้วยกันเกิดความขัดแย้ง แบ่งพรรคแบ่งพวก องค์กรพัฒนาต่อได้ยาก และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของเจ้าของได้
  3. ขาดบรรยากาศการทำงานที่มีความสนุก ทำให้พนักงานทำงานแบบหมดใจ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ คุณภาพงานลดลง บรรยากาศที่ไม่ดียังส่งผลให้มีอัตรา Turnover Rate สูง ไม่สามารถรักษาคนเก่งไว้ในองค์กรได้ พนักงานสะสมความเครียดจนสร้างผลงานที่ดีไม่ได้

TTI แนะสิ่งแรกที่ต้องรับมือ เมื่อเจอปัญหา คือเจ้าของกิจการปรับ MINDSET

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มาด้วยปัญหาที่ปลายเหตุ โดยไม่รู้ถึงต้นตอ TTI จะช่วยให้ผู้ประกอบการวิเคราะห์ และสำรวจระบบการจัดการในองค์กรตนเอง เป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เข้าใจที่มาของปัญหาอย่างถ่องแท้และเต็มใจที่จะปรับเปลี่ยน สิ่งนี้เรียกว่าการปรับ Mindset ผู้ประกอบการ

โดย TTI จะบ่มเพาะให้เขาเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เห็นคุณค่าของพนักงานและลูกค้า จากนั้นจะมีหลักสูตรในการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร และมีการสอนออกแบบ Core Values & Key Behavior ในองค์กรมารองรับสำหรับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้สำเร็จในระยะยาว

“เราสอนวิธีในการสร้างสัมพันธภาพเชิงบวกในองค์กร สอนระดับการสื่อสาร Level ต่างๆ ตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ จนถึง ฝ่ายปฏิบัติงาน สอนเทคนิคการประชุมที่มีประสิทธิภาพและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ทำให้ลด pain point ทั้ง 3 หัวข้ออย่างมีนัยยะ

จากการอบรมมาแล้ว 4 รุ่น และ In House Training รวมกว่า 23 บริษัท เจ้าของธุรกิจ 100% ให้ข้อมูลว่า พนักงานมาทำงานมีความสุขเพิ่มขึ้น การทำงานระหว่างแผนกดีขึ้น มีกิจกรรมระหว่างพนักงานมากขึ้น Turnover Rate ลดลง ฯลฯ 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายเพิ่มสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตพนักงานดีขึ้น มีการส่งผู้บริหารตำแหน่งสูงในบริษัทมาเรียนเพิ่ม เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการ บางบริษัทนำแนวคิด Core values ไปใช้ในการคัดเลือกและสัมภาษณ์พนักงาน

ทำให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานตั้งแต่แรก และสุดท้ายแม้ไม่ใช่เป้าหมายหลักของหลักสูตร แต่ด้วยบรรยากาศการทำงานที่ดีทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลต่อการบริการลูกค้า แปลงกลับมาเป็นยอดขาย ซึ่งหลายบริษัทสามารถทำ New high ได้อย่างไม่น่าเชื่อ” คุณธเนศกล่าวทิ้งท้าย

ปัจจุบันศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทอมธเนศ มีหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. คอร์สการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการทำให้องค์กรยั่งยืนเข้ากับยุคปัจจุบัน และ 2. การสร้างผู้นำในองค์กรด้วยรอบประชุม สำหรับผู้บริหารองค์กรขนาด 30 คนขึ้นไป

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถทดลองเรียนคอร์สการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจได้ ออนไลน์ฟรี 2 ชั่วโมง ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/43EUCqs ติดตามความเคลื่อนไหวเคล็ดลับการทำธุรกิจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ทาง https://www.facebook.com/tomthanetincubator/

error: Content is protected !!