fbpx
News Update

141 จุดเสี่ยงบนทางหลวง ที่ต้องระวังช่วงเทศกาลสงกรานต์ !!!

 

กรมทางหลวง เผย 141 จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

นายสราวุธ ทรงศิวิไล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทางกรมทางหลวง (ทล.) ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เปิดเผยว่า กรมทางหลวงได้ทำการสรุปบริเวณจุดเสี่ยง ที่กรมทางหลวงได้พิจารณาจากข้อมูลหลายแหล่ง ประกอบด้วย

  1. บริเวณจุดเสี่ยง (Black Spot) ที่สำนักอำนวยความปลอดภัยวิเคราะห์จากข้อมูลอุบัติเหตุในปี 59 จำนวน 293 จุด
  2. บริเวณที่มีความลาดชันเกิน 7% และมีระยะทางยาวมากกว่า 3 กิโลเมตร จำนวน 101 จุด
  3. เส้นทางที่มีอุบัติเหตุสูงสุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่ผ่านมา 10 เส้นทาง
  4. ข้อมูลที่หน่วยงานในพื้นที่ อาทิ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ตำรวจ กู้ภัย และหน่วยงานอื่นๆ ของจังหวัด ซึ่งได้บูรณาการพิจารณาร่วมกันกำหนดจุดเสี่ยงอันตราย
  5. ข้อมูลจุดเสี่ยงจากแหล่งอื่น อาทิ จากบริษัทประกันภัยกลาง  กรณีศึกษาต่างๆ เป็นต้น
  6. ข้อมูลจากหมวดทางหลวง แขวงทางหลวง สำนักงานทางหลวง

ซึ่งจากข้อมูลทั้ง 6 ส่วน กรมทางหลวงได้กำหนดจุดเสี่ยงอันตราย ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ทางเขา/ทางลาดชันเสี่ยงกับการเบรกแตก ทางโค้งเสี่ยงกับการแหกโค้ง และทางตรงยาวเสี่ยงกับการหลับใน

สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พบว่า มีจุดเสี่ยงบนทางหลวงทั้งสิ้น จำนวน 141 จุดโดยแบ่งออกเป็น

ภาคเหนือ 37 แห่ง (ทางลาดชัน/ทางเขา 20 แห่ง ทางโค้ง 8 แห่ง ทางตรง 9 แห่ง)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 31 แห่ง (ทางลาดชัน/ทางเขา 3 แห่ง ทางโค้ง 20 แห่ง ทางตรง 8 แห่ง)

ภาคกลาง 30 แห่ง (ทางลาดชัน/ทางเขา 5 แห่ง    ทางโค้ง 10 แห่ง ทางตรง 15 แห่ง)

ภาคตะวันออก 13 แห่ง (ทางลาดชัน/ทางเขา 4 แห่ง ทางโค้ง 7 แห่ง ทางตรง   2 แห่ง)

ภาคใต้ 30 แห่ง (ทางลาดชัน/ทางเขา 3 แห่ง ทางโค้ง 22 แห่ง ทางตรง 5 แห่ง)

 

ทั้งนี้จุดประสงค์ของการกำหนดจุดเสี่ยงอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 พื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารประจำทาง รถบัส และรถตู้ เป็นสำคัญ และเตือนให้ประชาชนและคนขับทราบว่าต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจร

กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือน/ป้ายแนะนำ ทาสีกันถนนลื่น ในเส้นทางที่มีบริเวณจุดเสี่ยง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้ทางหลวงยิ่งขึ้น รวมทั้ง เป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร  ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการตรวจสอบรายชื่อเส้นทางที่มีจุดเสี่ยง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซด์กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

เครดิต : JS100 Radio

error: Content is protected !!