fbpx
News Update

10 อาชีพเด่นและ 10 อาชีพร่วงในปี 2561

ศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจ 10 อาชีพเด่น และ 10 อาชีพร่วงในปี 2561 พบอาชีพแพทย์ด้านผิวหนังและศัลยกรรม รุ่งเป็นอันดับ 1 ขณะที่อาชีพสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสารและผู้สื่อข่าวติดอันดับ 1 ใน 10 อาชีพดาวร่วงปี 2561

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลสำรวจ 10 อาชีพเด่น ในปี 2561 พบว่า

 • อาชีพแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ผิวหนัง ศัลยแพทย์ เป็นอาชีพเด่นอันดับ 1 ถึงร้อยละ 6
 • รองลงมา ร้อยละ 1 คือ โปรแกรมเมอร์วิศวกรซอฟแวร์และนักพัฒนา นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • อันดับ 3 นักการตลาดออนไลน์รวมทั้งรีวิวเวอร์เน็ตไอดอล
 • อันดับ 4 นักการเงิน นักออกแบบวิเคราะห์ระบบด้านไอที
 • อันดับ 5 กราฟฟิคดีไซน์ นักวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
 • อันดับ 6 นักวิทยาศาสตร์ด้านความงาม อาชีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 • อันดับ 7 ผู้ประกอบธุรกิจ Start up และธุรกิจ Ecommerce
 • อันดับ 8 อาชีพในวงการบันเทิง สถาปนิก มัณฑนากร
 • อันดับ 9 ครูสอนพิเศษ ติวเตอร์ อาชีพเกี่ยวกับโลจิสติก ขนส่ง
 • และอันดับ 10 นักบัญชี

ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพในปี 2561 มาจากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 4.2 จากนโยบายการผลักดันประเทศไทยสู่ Thailand 4.0

 

 

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของระบบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว มีราคาไม่สูงและเข้าถึงง่าย

ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ที่สำคัญภาคธุรกิจ ได้ปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยี โดยนำฐานข้อมูลมาใช้วิเคราะห์และวางแผนธุรกิจ

สำหรับ 10 อาชีพดาวร่วงในปี 2561 พบว่า

 • อันดับ 1 อาชีพตัดไม้ ช่างไม้ไม่มีฝีมือ

 • อันดับ 2 พ่อค้าคนกลาง

 • อันดับ 3 อาชีพย้อมผ้า

 • อันดับ 4 บรรณารักษ์ ไปรษณีย์ด้านส่งจดหมาย

 • อันดับ 5 พนักงานขายสินค้าหน้าร้าน

 • อันดับ 6 การตัดเย็บผ้าโหล

 • อันดับ 7 การทำรองเท้า ซ่อมรองเท้า

 • อันดับ 8 เกษตรกร ครูอาจารย์

 • อันดับ 9 แม่บ้านทำความสะอาด

 • และอันดับ 10 นักหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

error: Content is protected !!