fbpx
News Update

“แม็คโคร”นำร่องสูตรเบเกอรี่ ปราศจากไขมันทรานส์

นับถอยหลัง ก่อนที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่มีการออกกำหนดมาตรการควบคุมและกำกับดูแลไขมันทรานส์ในผลิตภัณฑ์อาหาร จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 

ล่าสุด แม็คโคร ศูนย์จำหน่ายสินค้าแบบขายส่ง สินค้าอุปโภคบริโภค ได้ออกมาเปิดเผยถึงสูตรเบเกอรี่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ที่ร่วมพัฒนาและคิดค้นสูตรกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สามารถคิดสูตรเบเกอรี่ที่ผลิตในแม็คโครได้มากกว่า 160 รายการ และเพื่อเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับสากล HACCP ในสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ รายเดียวและรายแรกของไทย จึงมีวิธีการสื่อสารถึงลูกค้าด้วยการตรวจสอบผ่าน QR Code เพื่อทราบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

 

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากวิสัยทัศน์ของแม็คโคร ในการ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ” รวมถึงให้ความสำคัญอย่างสูงสุดในด้านคุณภาพ ความสด สะอาด และความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์ทุกประเภทตามมาตฐานของกฎหมาย และหลักปฏิบัติสากล และเพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว แม็คโครจึงได้คัดสรรวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบเกอรี่แม็คโครที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย (HACCP) มากกว่า 7 ปี จาก Bureau Veritus (บูโรเวอร์ริทัส ) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ตรวจประเมินและให้ใบรับรองด้านคุณภาพ  โดยแม็คโครเป็นห้างรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่ได้มาตรฐาน HACCP”

 

นอกจากนี้ คุณจุฑารัตน์  พัฒนาทร  รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในปีที่ผ่านมา แม็คโครยังได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการคิดค้นและพัฒนาสูตรเบเกอรี่ที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้า และคงรสชาติความอร่อย มาจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศ

ในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบย้อนกลับที่ทันสมัย ตั้งแต่แหล่งผลิต จนถึงแหล่งจำหน่าย คือ Makro i – Trace เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายผ่านการสแกน QR Code ให้ผู้ประกอบการมั่นใจในวัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหารที่มีคุณภาพให้แก่ผู้บริโภคต่อไป”

 

พร้อมกันนี้ แม็คโคร ยังได้เปิดบ้านพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตเบเกอรี่อย่างใกล้ชิด และเปิดเผยสูตรเบเกอรี่ที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ ด้วยเมนู อัลมอนด์ครัวซองค์ โดยมีเชฟแดง คุณนันทวัฒน์ นันทะเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่จากแม็คโคร เป็นผู้สอน เพื่อให้สื่อมวลชนได้ร่วมทดลองทำและเห็นทุกขั้นตอน ทุกวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ อย่างใกล้ชิด โดยคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย อาทิ เนย มาการีน น้ำมันพืช ที่ปลอดภัยจากไขมันทรานส์ มาผลิตเป็นสินค้าในกลุ่มเบเกอรี่ ส่งผลให้เบเกอรี่ที่ออกจากเตาอบ หรือหม้อทอดของแม็คโครทุกชิ้นปลอดภัยจากไขมันทรานส์อย่างแน่นอน

 

ทั้งนี้ การปรับสูตรเบเกอรี่ของแม็คโคร ไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการผลิต และยังคงจำหน่ายในราคาเท่าเดิม โดย แม็คโครยังให้ความรู้เรื่องไขมันทรานส์กับลูกค้าสมาชิกผ่านทางช่องทาง Facebook รวมถึงการให้ข้อมูล ณ จุดขาย เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่ลูกค้าในการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสุขภาพที่ดี และรู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานส์

error: Content is protected !!