fbpx
News Update

“เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและไอซีที” รับจุดเปลี่ยนเกษตร4.0

จากทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตรไทย ช่วงปี 2560-2564 มีเป้าหมายจะสร้างเกษตรไทยยุคใหม่  ให้เป็นเกษตร 4.0 มีการปฏิรูปสู่การเป็น Smart Farmer  ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

เช่นเดียวกัน เมื่อเร็วๆนี้ ( 31 สิงหาคม 2561) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำนวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต จัดงาน KUBOTA Showcase 2018 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Power of Agri-Innovation” หรือ “พลังแห่งนวัตกรรมเกษตร” ครั้งแรกในประเทศไทย

 

นายริวจิ โอจิ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเกษตร คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้กล่าวถึงนวัตกรรมการเกษตรของประเทศญี่ปุ่นด้วยว่า เกษตรกรประเทศญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุโดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 66 ปี และจำนวนเกษตรกรยังมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ

 

ดังนั้น จึงมีรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบรวมกลุ่มเพื่อให้มีพื้นที่แปลงนาขนาดใหญ่ ส่งผลให้ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเพาะปลูก และมีแนวโน้มการทำเกษตรที่เป็น Smart farm เพิ่มขึ้น คูโบต้า คอร์ปอเรชั่น ญี่ปุ่น ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงได้คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นมา เพื่อช่วยในการบริหารจัดการฟาร์ม การแก้ปัญหาปริมาณและคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจเรื่องการทำเกษตรมากขึ้น

 

“คูโบต้าได้คิดค้นระบบ KSAS (KUBOTA Smart Agri System) ขึ้น ซึ่งเป็นระบบการจัดการที่ช่วยในการวางแผน ปฏิบัติการ ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาระบบการทำการเกษตร โดยร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและ ICTซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง 15% โดยยังคงรักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐาน”

 

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีไร้คนขับ (Unmanned Agricultural Machinery)  ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยี IoT และ Robot ในการช่วยลดแรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

 

kubota4-tile

 

สำหรับเทคโนโลยีที่น่าสนใจในการนำมาทดสอบในประเทศไทยเพื่อรองรับเกษตรแม่นยำนั้น จะมีทั้งระบบ Drone remote sensing เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเจริญเติบโตของต้นพืช และการประยุกต์ใช้ ระบบ GPS+ Wireless LAN ร่วมกับเทคโนโลยี NIR เพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวและประเมินคุณภาพอ้อย   ซึ่งในอนาคตคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น และสยามคูโบต้า จะร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีแม่นยำในประเทศไทย

 

นายโอจิ กล่าวเพิ่มเติมทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดงาน KUBOTA Showcase 2018 ในอีก 2 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14 – 16 ก.ย. 2561 และภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 10 – 11 ต.ค. 2561 โดยผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/siamkubotaclub หรือโทร. 063-204-1330

 

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ในโอกาสที่สยามคูโบต้า ครบรอบ 40 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อจัดแสดงนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรแม่นยำอย่างครบวงจร ทั้งพืชข้าวและพืชไร่ นำเสนอการใช้งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชในแต่ละชนิด และเป็นการรวบรวมเทคโนโลยีนวัตกรรมการทำเกษตรแม่นยำที่ล้ำสมัยจากคูโบต้าประเทศญี่ปุ่นมาโชว์ในงาน โดยแบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น 2 โซนหลัก

 

  • โซนนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและการจัดการเกษตรกรรมอัจฉริยะ จากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่น (Agri Machinery Innovation and KUBOTA Smart Agri System หรือ KSAS) พบกับการใช้ Big DATA เพื่อการทำเกษตรแม่นยำสูง ครั้งแรกในประเทศไทย การจัดการเกษตรกรรมด้วยฐานข้อมูล เพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ และลดต้นทุนความสูญเปล่าในด้านต่างๆ

 

 

  • โซนเกษตรครบวงจร ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และผัก รวมทั้งแนวคิดการทำเกษตรรายได้สูง (KUBOTA (Agri) Solutions and Max Revenue Farming Concept) ซึ่งจะจัดแสดงสินค้าที่มีจุดเด่นในการช่วยเกษตรกรในเรื่องของการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและรายได้

 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยจากคูโบต้า ประเทศญี่ปุ่นมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว และรถดำนา ที่ติดตั้งระบบ KSAS เครื่องปลูกผักกึ่งอัตโนมัติแบบนั่งขับ เครื่องสีข้าวหยอดเหรียญสำหรับพันธุ์ข้าวญี่ปุ่น (สีข้าวกล้องเป็นข้าวขาว) ชุดผ่อนแรงสำหรับยกของ และโดรนระบบไฮบริด เพื่อการเกษตร เป็นต้น

error: Content is protected !!