fbpx
News update

“อัตราเด็กเกิดใหม่น้อย” และ “ระบบรับตรงและโควตา” ส่งผลต่อแอดมิชชั่นปี 60 ปรับลดลงอย่างมาก

จากตัวเลขของผู้สมัครระบบแอดมิชชั่นกลาง ที่ปรากฏขึ้นหลังจาก สอท.กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลางประจำปีการศึกษา 2560  

โดยการรับสมัครทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 20-27 พ.ค.นั้น มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 78 แห่ง รองรับนิสิตนักศึกษาได้จำนวน 109,129 คน

แต่จากข้อมูลเมื่อวันที่ 26 พ.ค. เวลา 14.00 น. พบว่ามีผู้สมัคร 63,344 คน ชำระเงินประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สมัคร ซึ่งถือว่า จำนวนผู้สมัครในปีนี้ ค่อนข้างน้อย

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า เป็นไปตามที่คาดไว้ จากเหตุผล 2 ประการคือ

ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ประการแรก  คือ จำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อจำนวนรับของมหาวิทยาลัยรัฐ แต่กระทบต่อการรับของมหาวิทยาลัยเอกชน

ประการที่สอง คือ นักเรียนจำนวนหนึ่งตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในระบบรับตรง โควตา โครงการช้างเผือกและโครงการพิเศษต่างๆ ขณะที่มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชน ก็ได้เผื่อจำนวนรับนักศึกษาในระบบแอดมิชชั่นกลางไว้เกินจำนวนรับไว้ด้วยจึงทำให้จำนวนผู้สมัครน้อยกว่าที่นั่งที่จะรับจริง

อย่างไรก็ตามจะมีการเปิดรับสมัครแอดมิชชั่นกลางทางเว็บไซต์ http://a.cupt.net  ถึง 27 พฤษภาคมนี้ สำหรับนักเรียนที่กำลังตัดสินใจเลือกคณะเรียน สามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 29 พ.ค.นี้ ทั้งนี้การสมัครจะสมบูรณ์ได้ผู้สมัครจะต้องชำระเงินตามกำหนด

error: Content is protected !!