fbpx
News Update

วัคซีนพิษสุนัขบ้า ใช้สิทธิประกันสังคมได้

ช่วงนี้โรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาด จนกรมปศุสัตว์ต้องออกมาประกาศเขตโรคระบาด พิษสุนัขบ้าเป็นเขตพื้นที่สีแดงในหลายจังหวัด โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงมากในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงคนด้วย การติดเชื้อทำให้ระบบประสาทถูกทำลายและตายได้ ในประเทศไทยพบการติดเชื้อในสุนัข แมว และมนุษย์อยู่ทุกปีโดยพบว่าสุนัขและแมวที่ติดเชื้อเป็นพาหะนำโรคสู่คน

ปัญหาที่ทำให้เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า คือ เจ้าของไม่นำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกัน ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปนอกบ้านเสี่ยงถูกกัดจากสัตว์ที่มีเชื้อ โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อได้โดยตรงจากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัด ทำ ให้ได้รับเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำลายของสัตว์ที่ติดเชื้อ

สาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า คือ ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่ถูกต้อง หลังจากถูกกัดหรือสัมผัสเชื้อ เพราะ

1.ไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของโรคพิษสุนัขบ้า

2.เข้าใจว่าลูกสุนัขหรือลูกแมว และ/หรือสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ ไม่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าและที่สำคัญขาดความตระหนักถึงการป้องกันการติดเชื้อ จึงขอความร่วมมือเจ้าของรีบนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันให้เร็วที่สุด

เมื่อทราบถึงพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว หากถูกสุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาทันที และหากท่านเป็นผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมให้ ความคุ้มครอง สามารถเข้ารับการรักษาที่รพ.ตามสิทธิฯได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน พิษสุนัขบ้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

หากไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่รพ.ตามสิทธิฯได้ ให้รีบเข้ารับการรักษาฉีดวัคซีนเข็มแรกที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด แล้วนำใบเสร็จรับเงินที่สำรองจ่าย พร้อมใบรับรองแพทย์มายื่นเรื่องเบิกคืนที่สำนักงานประกันสังคม และในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มต่อไป ต้องไปฉีดที่รพ.ตามสิทธิ กรณีผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน แบบเป็นผู้ป่วยนอกจะสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์ได้เท่าที่จ่ายจริง ไมเกินครั้งละ 1,000 บาท และจ่ายเพิ่มตามรายการการรักษาที่กำหนดตามหลักเกณฑ์

error: Content is protected !!