fbpx
News update

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย แต่งตั้งผู้บริหาร

ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายความยั่งยืน ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป ในการนี้ มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ผู้บริหารระดับสูงจากยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

 

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย

 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความประสงค์ของนางสุพัตรา ที่ต้องการจะปรับบทบาทของตนจากการทำงานเชิงปฏิบัติการมาดูแลภาพรวมและให้คำปรึกษาเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการนำวิสัยทัศน์ของยูนิลีเวอร์ ซึ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหญิงคนแรกของยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ด้วยประสบการณ์การทำงานกับยูนิลีเวอร์กว่า 25 ปี นางสุพัตราคือตัวอย่างที่โดดเด่นของการดำเนินงานตามกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของยูนิลีเวอร์ ที่ได้รับโอกาสดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงในประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์  โดยนางสุพัตราได้สร้างผลงานไว้มากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ ทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการพลิกโฉมบทบาทกลุ่มผลิตภัณฑ์และตลาดผู้บริโภคของยูนิลีเวอร์ให้นำสมัย รวมถึงการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจไอศกรีมของยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย

 

นางสุพัตราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ผู้นำคนไทยให้เติบโตในระดับภูมิภาค และระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต จึงมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความก้าวหน้าในการทำงานของพนักงานยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย โดยในระยะเวลาที่นางสุพัตราดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้ส่งเสริมให้ผู้นำรุ่นใหม่จำนวน 50 ท่าน ให้มีความก้าวหน้าในการทำงานระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยผู้นำเหล่านี้จะกลับมาเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับยูนิลีเวอร์ประเทศไทยต่อไป

 

ทั้งนี้ นางสุพัตราจะอยู่ในตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หลังจากนั้นจะส่งต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในปัจจุบันให้แก่มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน ต่อไป และจะทำงานใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการทำงานของมร.โรเบิร์ต เพื่อช่วยให้ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

มร.โรเบิร์ต แคนเดลิโน (Robert Candelino) จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ปัจจุบันเป็นรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยูนิลีเวอร์ สหรัฐอเมริกา มร.โรเบิร์ต ได้ร่วมงานกับยูนิลีเวอร์มานานกว่า 20 ปี โดยมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ในหลากหลายภูมิภาค ทั้งในแคนาดา อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้รับรางวัลทางการตลาดมากมาย

 

การเข้ามารับตำแหน่งของมร.โรเบิร์ต ในฐานะแม่ทัพคนใหม่ ซึ่งมีประสบการณ์ทางด้านการตลาดและบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ  อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังได้รับรางวัลทางการตลาดจำนวนมาก ผนวกกับการสนับสนุนจากนางสุพัตรา และความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งของบุคลากรยูนิลีเวอร์ทุกคน จะช่วยผลักดันให้ ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

error: Content is protected !!