fbpx
News Update

มติบอร์ดกสท. พักใช้ใบอนุญาต “วอยซ์ทีวีจอดำ” 7 วัน

 

จากที่สำนักงานคณะกรรมการติดตามสื่อ ส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาต(คสช.) มีหนังสือร้องเรียนสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวีทั้ง 3 รายการ  คือ

รายการใบตองแห้งออนแอร์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 19.10น., รายการ In Her View 20 มีนาคม 18.30น. และ รายการโอเวอร์วิว 20 มีนาคม 18.55น.

โดยพบว่า 3 รายการดังกล่าวนั้น ไม่ได้มีเนื้อหารายการที่เป็นการติชมโดยสุจริต และมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ที่ปราศจากข้อเท็จจริง ทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด

อีกทั้งบางรายการมีเนื้อหาในทำนองที่ยังไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อน แต่มีการนำเสนอเนื้อหาออกสู่สาธารณะ

อย่างไรก็ตาม พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) และ กรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกรรมการกำกับเนื้อหาและผังรายการ เปิดเผยภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการกำกับเนื้อหาและผังรายการ ( 27 มีนาคม 2560 ) ว่า หลังจากที่รับข้อร้องเรียนแล้วทาง กสท. ก็ได้มีการนำเรื่องเข้าสู่ระบบและพิจารณาเนื้อหาว่าเป็นไปตามคำร้องหรือไม่

ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการฯ ได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นจริงตามร้องเรียนดังนี้

  •  รายการใบตองแห้งออนแอร์ ได้มีการวิจารณ์การปฏิบัติการของรัฐกรณีวัดพระธรรมกาย
  • รายการ In Her View พูดเรื่องโกตี๋และอาวุธ
  • รายการโอเวอร์วิว พูดเรื่องเด็กชนกลุ่มน้อยทางภาคเหนือ

ซึ่งทั้ง 3 รายการมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยง และไม่อยู่บนเนื้อหาที่ควรจะเป็น

ทั้งนี้เมื่อคณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้น พบว่ารายการดังกล่าวขัดต่อประกาศคสช. ฉบับที่ 97 และ 103 ที่ว่าด้วยออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมยุยงให้มีความแตกแยก และ พ.ร.บ.ประกอบกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ว่าด้วยการสร้างความแตกแยกในสังคม

ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมฯ จึงมีความเห็นให้พักใช้ใบอนุญาตสถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี  เป็นเวลา 3 วัน โดยหลังจากนี้ทางคณะอนุกรรมการฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ด กสท. เพื่อชี้ขาด ซึ่งส่วนมากแล้วก็จะยืนตามความเห็นของทางคณะอนุกรรมการฯ

ที่ผ่านมานั้น สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี มีประวัติกระทำผิดที่เป็นทางการ และมีการปรับและตักเตือนมากว่า 10 ครั้ง และตั้งแต่ต้นปีมานั้น ก็มีการกระทำความผิดมาแล้ว 2 ครั้ง ถือเป็นความผิดที่ซ้ำซาก ที่ไม่ได้มีการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน

และมาถึงวันนี้ก็มีการกระทำความผิดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นที่มาทำให้เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมฯ มีมติพักใช้ใบอนุญาตวอยซ์ทีวี เป็นเวลา 7 วัน เนื่องจากมีการกระทำผิดซ้ำซาก ด้วยการเผยแพร่เนื้อหาที่ฝ่าฝืนประกาศ คสช. ฉบับที่ 97 และ ฉบับที่ 103 รวมถึง มาตรา 37 พ.ร.บ.การประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ โดยมีผลตั้งแต่เวลา 00.01 น. วันที่ 28 มี.ค. 2560

 

error: Content is protected !!