fbpx
News Update

ผู้มีรายได้น้อยเฮข่าวดี… เงินช่วยเหลือ – ธนาคารออมสินช่วย “ปลดหนี้นอกระบบ”

เตรียมให้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากรัฐรอบใหม่

“ธนาคารออมสิน” ปรับเกณฑ์ให้กู้เงิน เพื่อแก้ปัญหาให้ “คนเป็นหนี้นอกระบบ”

ธนาคารออมสิน เตรียมการรองรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ในวันที่ 3 – 30 เมษายน นี้ พร้อมเตรียมปรับเกณฑ์กู้เงินออมสิน แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  เผย เตรียมการรองรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่ ในวันที่ 3 – 30 เมษายน นี้  โดยมีการขยายพื้นที่ให้ลงทะเบียนมากขึ้น  ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็ต้องมาลงใหม่ด้วยเช่นกัน เพื่อรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

นอกจากนี้ ยังได้เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์เงื่อนไขกู้เงินของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 5 ,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ

ซึ่งจากข้อมูลผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของออมสินในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้มีรายได้น้อยกว่า 2 ล้านราย และกลุ่มที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ 8 แสนราย

อย่างไรก็ตามหากว่าครม.อนุมัติผ่อนผันเกณฑ์เงินกู้ คาดว่ายอดขอสินเชื่อเฉลี่ย อยู่ที่รายละ 2-2.5 แสนราย เท่ากับช่วยผู้มีหนี้นอกระบบได้ 2 แสนราย แต่หากยังมีความต้องการมากกว่านี้ ก็พร้อมที่จะขยายวงเงินเพิ่มได้อีก

ส่วนการเลือกขอสินเชื่อ สามารถดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ โครงการบัตรพีเพิลการ์ด หรือบัตรเงินสด

สำหรับผู้ที่ต้องการเงินฉุกเฉินไม่เกิน 3 หมื่นบาท/ราย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.88% ต่อเดือน หรือ  19% ต่อปี และโครงการสินเชื่อให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้รายละ 5 หมื่นบาท

แต่เมื่อรวมสินเชื่อจากโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 2 แสนบาท/ราย คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน หรือ  12% ต่อปี ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน กรณีผู้ประกอบการรายย่อยต้องมี บสย.ค้ำประกัน

error: Content is protected !!