fbpx
News Update

ปั้นคนครัวบนเรือ 9 เดือน 9 รุ่น

จากกระแสความต้องการแรงงานตำแหน่ง คนครัวบนเรือ อีกทั้งมีรายได้ต่อเดือนค่อนข้างสูง ทำให้คนทำงานที่ประกอบอาชีพด้านอาหารมีความสนใจจะไปทำงานบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือขนส่งระหว่างประเทศ ในประเทศหรือบนเรือท่องเที่ยวก็ตาม

ล่าสุด กระทรวงแรงงาน ตอบรับความต้องการแรงงานดังกล่าว โดยจัดเต็ม ปั้นคนครัวบนเรือ 9 เดือน 9 รุ่น นำร่องจากกทม.เปิดรุ่นแรก 15 มกราคม นี้ จังหวัดอื่นต่อคิวทยอยเปิดนับ 10 จังหวัดทั่วภูมิภาค

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยอีกว่า สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น มากกว่า 90 %  ยังขนส่งโดยเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งใช้เวลาเดินทาง 6-9 เดือน “คนครัวบนเรือ”จึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญ ในการดูแลโภชนาการของแรงงานบนเรือเดินทะเลตลอดการเดินทาง ลักษณะงานคนครัวบนเรือ จะต้องพบกับความเครียดหลายด้าน เช่นสภาพแวดล้อมการทำงานบนเรือกลางทะเลหลายเดือน

ดังนั้น ผู้ที่จะทำงานในตำแหน่งนี้จะต้องมีใจรักงานบริการ มีความอดทน และรู้จักปล่อยวาง แต่ถ้าหากสามารถทำงานนี้ได้ มีโอกาสมีรายได้เป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อดูแลครอบครัวได้อย่างแน่นอน และเป็นการดำเนินงานภายใต้นโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาทักษะแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดอีกด้วย

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า การเข้าไปทำงานเป็นคนครัวบนเรือ ต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ด้วย ซึ่งมีผลบังคับใช้กับเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เรือพาณิชย์ เรือท่องเที่ยวขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสส์ขึ้นไป โดยหนึ่งในข้อบังคับ14 ข้อของอนุสัญญาดังกล่าวได้กำหนดให้คนครัวบนเรือต้องผ่านการอบรมการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ที่สำคัญคนครัวบนเรือต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้คนครัวเรือต้องผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กำหนด

ด้านนายสมชาติ สุภารี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้มาสมัครฝึกอบรม “สาขาการจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ (Food and Catering)” เป็นจำนวนมาก ทั้งในส่วนที่สถานประกอบกิจการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม และกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจจะไปทำงานในตำแหน่งดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีคุณสมบัติถูกต้องตามอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล

ดังนั้นจึงกำหนดแผนฝึกอบรมตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 9 เดือน จำนวน 9 รุ่นๆ ละ 20 คน โดยรุ่นแรกจะเริ่มอบรมระหว่างวันที่ 15 – 25 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง

สำหรับจำนวนผู้อบรมในรุ่นแรกครบตามจำนวนแล้ว และรุ่นที่ 2 ที่จะเปิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เหลืออีกไม่กี่คนก็จะเต็มรุ่นแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามผู้ที่มาสมัครไว้ ทางสถาบันฯ จะจัดเรียงลำดับพร้อมแจ้งรุ่น วัน เวลา การฝึกให้ทราบทันที ผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับฝึกอบรมสามารถยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานวิทยาลัยการแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2245 4317″

กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาฝีมือคนครัวบนเรือ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ILO อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เป็นไปตามพ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ที่จะไปทำงานบนเรือระหว่างประเทศต้องผ่านกระบวนการของกรมการจัดหางาน เพื่อคุ้มครองและดูแลคนทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง สำหรับการฝึกอบรมนั้น กพร. จะทยอยดำเนินการเปิดฝึกอีกว่า 10 จังหวัด อธิบดี กพร.กล่าว

error: Content is protected !!