fbpx
News Update

ซีพี-เมจิดึงเทรนเนอร์ระดับโลก “ติวเข้มนักวิ่ง”ฝึกซ้อมแบบครบวงจรครั้งแรกของเมืองไทย

ซีพี-เมจิ นมพาสเจอร์ไรส์เบอร์ 1 ในไทย ทุ่มงบกว่า 10 ล้านบาท จัด “เมจิ ไฮโปรตีน มาย มาราธอน” (Meiji High Protein My Marathon)โครงการที่ เฟ้นนักวิ่งไทย 26 คน เข้าอบรมฝึกซ้อมการวิ่งเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดและสร้างสถิติการวิ่งที่ดีที่สุดของตัวเอง ภายใต้ การดูแลโดยโค้ชมืออาชีพระดับโลก ด้วยรูปแบบการฝึกซ้อมอย่างครบวงจรที่สุดครั้งแรกของประเทศไทย

 

อัญชลี ถนัดกตัญญู ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านการตลาด กลุ่ผลิตภัณฑ์นม บริษัท ซีพี – เมจิ จำกัด กล่าวว่า “ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่ง มั่นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพให้แก่ คนไทย โดยรวมถึงสินค้า“เมจิ ไฮโปรตีน” กลุ่มสินค้าที่มุ่งเน้นประโยชน์ สำหรับผู้ที่ออกกำลังกาย ได้ทำกิจกรรมสนับสนุนเรื่องการอ อกกำลังกายและการเล่นกีฬาหลากหล ายชนิดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมการวิ่ งมาราธอนมาตลอด

เห็นได้ว่าใน 4-5 ปีที่ผ่านมา คนไทยหันมาให้ความสำคัญเรื่องการออกกำลังกายมากขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมการวิ่งมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานวิ่งระยะมินิมาร าธอน ฮาฟมาราธอน หรือฟูลมาราธอน

แต่สิ่งที่เราสังเกตเห็น คือ ถึงแม้นักวิ่งหลายคนจะฝึกซ้อมเป็นประจำ แต่มีการฝึกซ้อมแบบขาดเทคนิคที่ดี จึงทำให้  นักวิ่งไม่สามารถทำเวลาได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ มีหลายคนที่เจอกำแพง แม้ซ้อมหนักแต่วิ่งไม่เร็วขึ้น รวมถึงผู้ที่ต้องการพิชิตมาราธอ นเป็นครั้งแรก ซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องมีวินัย มีความตั้งใจในการเตรียมตัวและฝึกซ้อม ตลอดจนต้องได้รับโภชนาการที่ดีด้ วย

ดังนั้น ในปีนี้โครงการ “เมจิ ไฮโปรตีน มาย มาราธอน” ถือเป็นโครงการสำหรับฝึกซ้อมนักวิ่งแบบครบวงจร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้ างประสิทธิภาพในการวิ่งมาราธอนให้นักวิ่งคนไทยให้ดียิ่งขึ้น พร้อมให้คำแนะนำความรู้ด้านโภชน าการที่จำเป็นและเหมาะสม

โดยโครงการนี้จะเฟ้นหานักวิ่งที่มีความตั้งใจที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปอีกระดับ เพื่อเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรมืออาชีพ โดยดึงเทรนเนอร์ระดับโลก ที่ฝึกนั กกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันโอลิมปิ กเกมส์ มาจัดโปรแกรมการฝึกซ้อมตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 สัปดาห์ ให้ทุกคนได้เสริมความรู้ ความเข้าใจ จิตวิทยา และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้สมรรถภาพร่างกายเข้าสู่ การแข่งขันวิ่งมาราธอนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

โครงการนี้จะรับนักวิ่งเข้าร่วม ฝึกทั้งหมด 26 คน แบ่งการฝึกซ้อมทั้งหมดเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

1) กลุ่มนักวิ่งขั้นต้น (My First Marathon) หรือกลุ่มนักวิ่งขั้นต้นที่อยาก พิชิตมาราธอนเป็นครั้งแรกภายในเ วลา 5 ชม. จำนวน 10 คน

2) กลุ่มนักวิ่งระดับกลาง (My Next Marathon) ผู้ที่เคยวิ่งฮาล์ฟมาราธอน มาแล้ว แต่อาจทำเวลา (PB) ได้ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งใจ และต้องการทำเวลาให้ดีขึ้น เพื่อสามารถลงแข่งมาราธอนได้ภาย ในเวลา 4.30 ชม. จำนวน 10 คน

3) กลุ่มนักวิ่งระดับสูง (My Best Marathon) ซึ่งมีเป้าหมายต้องการวิ่งมาราธ อนให้ได้ภายในเวลา 3.30 ชม. จำนวน 6 คน โดยผู้สมัครแต่ละคนต้องมีคุณสมบั ติและมีประสบการณ์ลงแข่งขันวิ่ งในสนามจริงมาแล้วตามเกณฑ์ที่ โครงการกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมี ดารานักแสดงอย่าง “แพนเค้ก” เขมนิจ จามิกรณ์, “โย” ยศวดี หัสดีวิจิตร และ “ณัฐ” ศักดาทร ที่มาร่วมฝึกซ้อมเพื่อพิชิตเป้า หมายร่วมกับนักวิ่งในโครงการตาม แต่ละกลุ่มอีกด้วย

ขณะเดียวกัน ระหว่างการฝึกซ้อมทั้ง 3 กลุ่ม จะได้ลงแข่งขันวิ่งเพื่อทดสอบสม รรถภาพของตัวเองในรายการ อุบลฮาล์ฟมาราธอน 2018, บางกอก มิดไนท์ มาราธอน 2018 และภูเก็ตธอน 2018 และผู้ที่ทำเวลาได้ดีที่สุดในกลุ่ ม “My Best Marathon” จำนวน 2 คน จะได้โควตาลุยศึกโตเกียวมาราธอน หนึ่งในงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่ประเทศญี่ปุ่น

นอกเหนือจากโปรแกรมการฝึกซ้อมโดยโค้ชระดับโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญในส่วนประกอบ อื่นๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่ มศักยภาพให้แก่นักวิ่ง เราจึงเตรียมนักโภชนาการ ที่ดูแลเรื่องโปรแกรมอาหาร หรือการเสริมโปรตีนเพื่อดูแลร่า งกายสำหรับนักวิ่งแต่ละคนโดยเฉพาะว่าคนไหนควรกินอะไรเพิ่มหรือค นไหนควรลดอะไร รวมถึงจัดทีมผู้ช่วยโค้ชมืออาชี พที่จะมาช่วยดูแลนักวิ่งในการฝึกซ้อมแต่ละสัปดาห์ตลอดโครงการ

ในทุกสัปดาห์ยังมีโปรแกรมการออกกำลังกายที่จัดให้อย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละคน และทำการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพร่างกายทุกสัปดาห์ โดยหลังจบโปรแกรม การฝึก ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนี ยบัตร พร้อมลายเซ็นจากผู้ฝึกสอนระดับโ ลกเป็นที่ระลึก

ที่สำคัญที่สุด คือผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมฝึกในโครงการนี้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ต้องแลกกับการลงทุน 3 อย่าง คือ เวลา วินัย และความเสียสละ เพราะทุกคนต้องมาร่วมการฝึกซ้อม ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ทุกครั้ง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของเทรน เนอร์ทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย และการพักผ่อน อย่างเคร่งครัด ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ตามที่โครงการระบุไว้ในสัญญา ซึ่งโครงการในปีนี้จะ เป็นนิมิตหมายอันดีในการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักวิ่งไทยอย่างจริงจัง ซึ่งเราตั้งใจว่าจะสานต่อโครงกา รนี้ต่อเนื่องไปอีก 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย”

ทั้งนี้ “My First Marathon” จะฝึกสอนโดย ยูกิ นางาตะ (ญี่ปุ่น) ดีกรีนักวิ่งมาราธอนหญิงที่ทำเวลา 2.46 ในการวิ่งมาราธอน อีกทั้งเป็นผู้ฝึกสอนในเครือ ลาฟาอีน สถานฝึกนักวิ่งมาราธอนชื่อดังใน ประเทศญี่ปุ่น

ขณะที่ “My Next Marathon” ฝึกสอนโดย เรแนร์ โมติวิแยร์ แบลเล ดีกรีนักวิ่งระยะไกลชาวอเมริกัน ที่เข้าแข่งขันที่ไอดับเบิ้ลเอเ อฟ (IAAF World Cross Country Championships) และจบอันดับที่แปดในชิคาโก้ มาราธอน

ส่วน My Best Marathon ฝึกสอนโดย  เกรก ลอตเอนสล็อคเออร์ ดีกรีนักกีฬาวิ่งทีมชาติ กวาดชัยชนะมาแล้วกว่า 200 เหรียญ ปัจจุบันเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬาโอ ลิมปิก สังกัดสถาบันนีลสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับโครงการ “เมจิ ไฮโปรตีน มาย มาราธอน” ครั้งนี้ มีผู้ร่วมสนับสนุนโครงการไปกับ  เมจิ ไฮโปรตีน ดังนี้ มูฟ เอเชีย, ไทยรัน, วี ฟิตเนส, ดีเวอร์ เจล, ไอแอม, ผ้าเย็นรีเฟรช โดยโครงการจะเปิดรับสมัครนักวิ่งไทยอายุระหว่าง 25-40 ปี (ไม่จำกัดเพศ) เข้าร่วมโครงการ โดยผู้สมัครประเภท “My First Marathon” (10 คน) ต้องเคยผ่านการวิ่งระยะ 10 กม.ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง ได้ PB ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้

ขณะที่ประเภท “My Next Marathon” (10 คน) ต้องเคยผ่านการวิ่งระยะ  21.1 กม.ขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง ได้ PB ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้ และประเภท “My Best Marathon”  (6 คน) ผ่านการวิ่งระยะ 42.195 กม. ไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง และเคยทำเวลา (PB) sub 4:15 โดยจะเริ่มฝึกครั้งแรกช่วง เดือน ก.ค. 2561 เป็นต้นไป ผู้สนใจโครงการสามารถติดตามรายล ะเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขผู้ส มัครเข้าร่วมโครงการ ได้ทาง Facebook Page Meiji High Protein Fan Page, Facebook Thai.Run Fan Page และ www.thai.run

error: Content is protected !!