fbpx
News Update

จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 4 ประเภท ได้แก่

  • เหรียญที่ระลึกทองคำ ราคาเหรียญละ 50,000 บาท
  • เหรียญที่ระลึกเงิน ราคาเหรียญละ 2,000 บาท
  • เหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทราย ราคาเหรียญละ 3,000 บาท
  • เหรียญที่ระลึก คิวโปรนิกเกิล ราคาเหรียญละ 100 บาท

โดยมีลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญ เบื้องล่างมีข้อความว่า “พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” และข้อความ “วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560” ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สำหรับการจองนั้น ได้ร่วมมือกับสมาคมธนาคารไทย สภาสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคาร 19 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดเป็นหน่วยรับจองเหรียญที่ระลึกฯ ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 ณ สำนักการคลัง กรมธนารักษ์ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่ทั่วประเทศ

ขณะที่ธนาคารต่าง ๆ 19 แห่ง ทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก 3 ประเภทยกเว้นเหรียญที่ระลึกทองแดงรมดำพ่นทรายที่ต้องจองผ่านกรมธนารักษ์เท่านั้น โดยใช้หลักฐานที่แสดงความเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่ทางราชการออกให้ มีเลขประจำตัวประชาชน

ทั้งนี้ แต่ละสิทธิ์สามารถจองได้เหรียญทองคำ 1 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ เหรียญคิวโปรนิกเกิล 1 ชุด มี 3 เหรียญ และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทราย 1 เหรียญ โดยผู้สั่งจอง 1 คน สามารถสั่งจองได้ไม่เกิน 3 สิทธิ รวมของตนเอง พร้อมเปิดรับเหรียญที่ระลึก ณ สถานที่สั่งจอง ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

สำหรับรายได้จากการจำหน่ายเหรียญหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

 

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!