fbpx
Breaking News

ไปรษณีย์ไทย เตรียมจัดส่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10

onlinenewstime.com : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เตรียมจัดส่งเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 แก่ประชาชนที่สั่งจอง ผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562

สำหรับผู้สั่งจอง ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ ระหว่าง วันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 สามารถติดต่อขอรับเข็มที่ระลึกฯได้ ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

และผู้ที่สั่งตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ไปรษณีย์ไทย จะแจ้งกำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว เพื่อให้ผู้สั่งจอง ได้อัญเชิญเข็มที่ระลึกฯ ไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะดำเนินการส่งมอบเข็มที่ระลึกฯ ให้ไปรษณีย์ไทยในวันที่ 22 และ 25 เมษายน 2562 เพื่อจัดส่งให้ผู้สั่งจองตามลำดับการจองทั้ง 2 ช่องทาง  โดยกำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ อาจเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับจำนวนเข็มที่ระลึกฯ ที่ปณท จะได้รับจาก สปน.

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ยอดการจองเข็มที่ระลึกฯ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ไทย ตั้งแต่ วันที่ 1-18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 130,551 เข็ม แบ่งเป็น การจองผ่านเคาน์เตอร์ที่ทำการฯ 104,428 เข็ม และเว็บไซต์ ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท 26,123 เข็ม

โดยไปรษณีย์ไทย จะจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ ให้ประชาชนที่สั่งจอง ผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลนด์โพสต์มาร์ท ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อให้ถึงผู้สั่งจอง ภายในวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562

ขณะที่ผู้สั่งจอง ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 1 – 5 เมษายน 2562 สามารถติดต่อขอรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

และผู้ที่สั่งจอง ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จะทยอยแจ้งกำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ ให้ทราบโดยเร็ว คาดว่า จะสามารถทยอยรับเข็มที่ระลึกฯ ได้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562 และพยายามให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนผู้สั่งจองได้ร่วมประดับเข็มที่ระลึกฯ ในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 นี้

ประชาชนที่สนใจ สามารถสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ดังกล่าวได้ในราคาเข็มละ 300 บาท จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเว็บไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!