fbpx
News update

ไปรษณีย์ไทยร่วมพันธมิตร ทดลองรถขนส่งพลังงานไฟฟ้า

Onlinenewstime.com : นายกำพุธ อยู่คง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานระบบไปรษณีย์ และปฏิบัติการนครหลวง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (คนกลาง) นายเออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด (คนซ้าย) นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (คนขวา) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาและทดลองการใช้รถขนส่งพลังงานไฟฟ้าในการขนส่งสินค้า – พัสดุไปรษณีย์ ผ่านรถยนต์ Mitsubishi Minicab MiEV (มิตซูบิชิ มินิแค็บ มีฟ) ของมิตซูบิชิ

พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าของ OR โดยจะนำร่องใช้งาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ไปรษณีย์หลักสี่ และไปรษณีย์คลองหลวง

โดยมีเป้าหมายในการช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าซ่อมบำรุง – ค่าเชื้อเพลิง พร้อมตอกย้ำการพัฒนาระบบการขนส่งให้เป็น “กรีนโลจิสติกส์”  ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

error: Content is protected !!