fbpx
News update

ไทยยูเนี่ยน จัดกิจกรรมเรียนรู้การจัดการขยะอาหารและโภชนาการทางอาหาร ให้โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร

Onlinenewstime.com : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเรียนรู้การจัดการขยะอาหารและโภชนาการทางอาหาร ให้กับนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร โดยร่วมกับมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์

ตลอด 3 ชั่วโมงของกิจกรรม ได้ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความท้าทายของขยะอาหารในประเทศไทย และวิธีการที่พวกเขาจะสามารถช่วยจัดการกับขยะอาหารได้เช่น การนำไปทำเป็นปุ๋ย

นอกจากนี้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งอาหารเหล่านี้มีส่วนช่วยบำรุงสมอง เสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกระดูก

จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในปี 2560 ระบุว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะอาหารประมาณ 64 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณขยะทั่วไปทั้งหมด หรือคิดเป็นทุก 1 คนจะสร้างขยะเท่ากับ 245 กิโลกรัมต่อปี  

ไทยยูเนี่ยน จึงได้จัดกิจกรรมเวิร์กชอปร่วมกับมูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ ซึ่งเป็นผู้กอบกู้อาหารในประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เรื่องการจัดการขยะอาหาร โภชนาการ และการทำปุ๋ยหมักจากอาหาร

ร่วมกันส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนและครูในเรื่องปัญหาขยะอาหารและวิธีการที่จะสามารถช่วยจัดการกับปัญหานี้ รวมถึงสร้างความเข้าใจเรื่องอาหารส่วนเกินคืออะไร และผลกระทบของขยะอาหาร ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ นักเรียนยังได้เรียนรู้เรื่องโภชนาการที่ดีที่ควรทานในแต่ละวัน รวมถึงการสอนอ่านฉลากโภชนาการที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์อาหารเช่น ปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ได้ในการรับประทาน เพื่อให้สามารถตัดสินใจเลือกซื้ออย่างชาญฉลาดเมื่อซื้ออาหาร

นายอดัม เบรนแนน ผู้อำนวยการกลุ่มความยั่งยืนของไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “ขยะอาหารเป็นความท้าทายสำคัญระดับโลก ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับประเด็นความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกลับเข้าไปสู่วงโคจรของขยะมูลฝอยทั่วโลก

จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเพิ่มความตระหนัก เกี่ยวกับผลกระทบของขยะอาหารที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการให้ความรู้กับผู้บริโภค ถึงวิธีการจัดการที่พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในรูปแบบที่พวกเขาสามารถจัดการขยะอาหารได้”

นายณภัทร พงษแพทย์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโครงการ มูลนิธิสโกลาส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ กล่าวว่า “ เรารู้สึกดีใจและยินดีมาก ที่ได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมกับไทยยูเนี่ยน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการจัดการขยะอาหารให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ซึ่งเป็นงานที่เราทำต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญเหล่านี้

และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนอื่นๆ ต่อไป ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กรุ่นหลังจะมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับปัญหานี้”

ไทยยูเนี่ยน มีการตั้งเป้าหมายในเรื่องของขยะอาหาร ในปี 2564 บริษัทได้ออกพันธกิจเรื่องการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

โดยมีเป้าหมายที่จะลดการสูญเสียอาหารในการผลิตอาหารประเภทบรรจุภัณฑ์ต่างๆ อาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็งให้ได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี 2568 เปรียบเทียบกับตัวเลขฐานปี 2564 นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังมุ่งมั่นทำงานร่วมกับคู่ค้าและพันธมิตรของบริษัท เพื่อลดขยะอาหารที่ระดับค้าปลีกและผู้บริโภค

error: Content is protected !!