fbpx
Breaking News

โอกิลวี่ ประเทศไทย แต่งตั้ง นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน และ นางสาววรรณรมัย เอื้อทวีกุล เป็นผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้า

Onlinenewstime.com : โอกิลวี่ ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน และ นางสาววรรณรมัย เอื้อทวีกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้า

 ในบทบาทใหม่นี้ นางสาวจิรวรา และนางสาววรรณรมัย จะร่วมกับคณะผู้บริหารปัจจุบัน ในการต่อยอดความแข็งแกร่งของโอกิลวี่ ในฐานะผู้นำด้านโซลูชั่นส์การตลาด และการสร้างการเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย โดยมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้า สู่บริบทการตลาดสมัยใหม่ และเตรียมพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ด้วยนวัตกรรมการตลาดและแนวคิดการผสมผสาน ดาต้า ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี แบบเฉพาะของโอกิลวี่

นางสาวจิรวรา วีรยวรรธน ได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 หลังจากดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ มาเป็นเวลา 8 ปี นางสาวจิรวราเข้าร่วมงานกับโอกิลวี่ ประเทศไทย ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538 และได้สั่งสมประสบการณ์ ด้านการสื่อสารการตลาดอย่างรอบด้าน

โดยได้เป็นผู้นำแคมเปญสื่อสารการตลาด กว่าหลายร้อยแคมเปญ สู่ความสำเร็จในวงกว้าง และสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ของลูกค้าทั้งไทยและนานาชาติ ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ พลังงาน สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและโภชนาการ ธุรกิจค้าปลีก สุขภาพและความงาม แฟชั่น ไอที รวมทั้งหน่วยงานรัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆ

นางสาวจิรวรา กล่าวว่า “วิกฤติการณ์ต่างๆในโลกทุกวันนี้ ส่งผลกระทบให้แบรนด์ ต้องหาจุดยืน และเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เมื่อได้รับหน้าที่ใหม่นี้ ดิฉันตั้งใจว่า จะเดินหน้าต่อไปในการนำความเชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค มาช่วยแบรนด์สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย ที่ให้ผลทางธุรกิจอย่างชัดเจน

โดยเน้นไปที่กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่มากขึ้น ดิฉันเชื่อว่า ด้วยความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ที่โอกิลวี่มี บวกกับแนวการทำงาน ที่มุ่งสู่การตลาดสมัยใหม่ จะทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ ในระยะยาวยิ่งขึ้น”

นางสาววรรณรมัย เอื้อทวีกุล ร่วมงานกับโอกิลวี่ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัทโซโห สแควร์ ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัทโอกิลวี่ ประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2553 ก่อนได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในปีพ.ศ. 2555

ตลอดการทำงานที่โอกิลวี่ นางสาววรรณรมัย ได้สร้างสรรค์งานการตลาดที่ช่วยสร้างแบรนด์ลูกค้า ให้มีความหมาย และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง นางสาววรรณรมัย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ในด้านการให้คำปรึกษาลูกค้า และการพัฒนาธุรกิจสู่การตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มโภชนาการ สุขภาพ และเทคโนโลยี โดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญที่ผสมผสานทั้งโฆษณา ซีอาร์เอ็ม และดิจิทัลโซลูชั่นส์

นางสาววรรณรมัย กล่าวว่า “ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยสถานการณ์โลกทุกวันนี้ ทำให้แบรนด์และธุรกิจทั่วโลก ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาล สิ่งที่นักการตลาดต้องทำให้ได้คือ ไตร่ตรองถึงผลดีผลเสีย ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ และปรับใช้ทรัพยากร รวมทั้งแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มี เพื่อให้สามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้

ภารกิจของดิฉันนับจากนี้ คือการพัฒนาการตลาดของลูกค้ าให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้น เพื่อจะได้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น และสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้ ดิฉันเชื่อว่าโอกิลวี่ จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้า ในการเตรียมความพร้อมสู่ความไม่แน่นอนในอนาคต”

“ในขณะที่ผู้คนและองค์กรต่างๆทั่วโลก กำลังปรับตัว เข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่หลังวิกฤติโควิด-19 และการเรียกร้องทางมนุษยธรรมต่างๆ โอกิลวี่ ในฐานะที่เป็นเอเจนซี่ ที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ปฏิรูปธุรกิจ ถือว่าอยู่ในจุดที่ได้เปรียบในการช่วยให้ลูกค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการทางธุรกิจได้อย่างฉับไวและตรงจุด

ด้วยความที่เราเป็นเอเจนซี่ระดับโลก มีเครือข่ายที่ครอบคลุมแทบทุกประเทศ และยังมีพนักงานคนไทย ที่เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆมากมาย เราเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเท่าเทียมกันนั้น จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ ให้กับความคิดสร้างสรรค์และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนได้อย่างไร

การแต่งตั้งจิรวรา และวรรณรมัยขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการบริหารอาวุโส ฝ่ายบริหารกลุ่มธุรกิจลูกค้านั้น ก็จะเป็นการสานต่อปณิธานของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าโอกิลวี่ จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าของเราได้เสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางความท้าทาย รูปแบบใดก็ตาม” นายนพดล ศรีเกียรติขจร ประธานบริษัท โอกิลวี่ ประเทศไทย กล่าว

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!