fbpx
Breaking News

โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน หนุนโอกาสต่อยอดศักยภาพ

onlinenewstime.com : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับทักษะช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

โดยเตรียมเปิดรับสมัครช่างชุมชน ที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

พร้อมรับโอกาสในการยกระดับการทำงาน สู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้าน จากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ ตลอดจนโอกาสในการขอรับทุกสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

“โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทย ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนานวัตกรช่างชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร บนพื้นฐานของการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมอย่างตรงจุด ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โดยโครงการฯ จะใช้วิธีนำเอาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ของช่างชุมชนที่มีศักยภาพ มาพัฒนาต่อยอดด้วยการถ่ายทอดทักษะความรู้ จากองค์กรผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของ ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

เจ้าของผลงาน ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 10 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุน สำหรับการพัฒนาผลงานในเบื้องต้น พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมอบรม ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก่อนที่จะมีการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด3 ชิ้นเพื่อเข้ารอบสุดท้าย

ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุน สำหรับการพัฒนาอีก รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคนิควิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรม

โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานดังกล่าว ให้เป็นเลิศทั้งในด้านประโยชน์ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้งานโครงสร้าง คุณสมบัติรูปลักษณ์ ความสะดวกในการใช้งานการบำรุงรักษา ฯลฯ จนได้เป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่สามารถเผยแพร่ใช้งานในวงกว้าง เพื่อตอบโจทย์ปัญหาชุมชนและสังคมในบริบทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขและกติกาการรับสมัคร

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือองค์กรชุมชน
  • สิ่งประดิษฐ์ที่ช่างชุมชนพัฒนาขึ้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์
  • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ ต้องไม่เป็นการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
  • เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และสามารถพัฒนาต่อยอด เพื่อนำไปใช้ในชุมชนอื่นๆ ได้ โดยมุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างระบบชลประทานพลังงานทดแทนเครื่องจักรกลเกษตร และอื่นๆ
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน2562 ทาง Facebook Fanpage ช่างชุมชน ช.การช่าง

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ ที่เหล่านวัตกรชุมชนไม่ควรพลาด

ช่างชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ Facebook
หรือโทรติดต่อ 093-3279184 ภายในวันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!