fbpx
Breaking News

โครงการดีๆ สำหรับ “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”

onlinenewstime.com : “มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กรมส่งเสริมการเกษตรและดีแทค” ขอชวนเกษตรกร สมัครเข้าประกวด โครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท

นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2562 ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 11 เพื่อเฟ้นหา สนับสนุน และยกย่องเกษตรกร ที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบ สำหรับเกษตรกรยุคใหม่

สำหรับปีนี้ โครงการประกวด มุ่งเน้นสรรหาเกษตรกรต้นแบบ ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร” เนื่องจากความต้องการอาหารปลอดภัยของตลาดโลก โดยผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ ในเอเชียและออสเตรเลีย มีมูลค่าสูงถึง 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ขณะเดียวกัน รัฐบาลก็เห็นความสำคัญของเกษตรอินทรีย์ ด้วยการผลักดันสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทย สู่ตลาดโลก และมีการกำหนดยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ปี 2560 – 2564  โดยมีแผน จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ จากเดิม 3 แสนกว่าไร่ ให้เป็น 6 แสนไร่ภายในปี 2564

ทั้งนี้ การเกษตรวิถีอินทรีย์ (Organic agriculture) จะต้องประกอบด้วย หลักการสำคัญ 4 ข้อ ได้แก่ สุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเป็นธรรม, และการดูแลเอาใจใส่ (health, ecology, fairness and care) นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึง การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly) โดยมี 4 ส่วนสำคัญคือ 1. กระบวนการผลิต (Production) 2. การขนส่ง (Logistics) 3. คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center) และ 4. การจัดการหรือกำจัด (Disposal)

สำหรับผู้เข้าประกวด จะต้องไม่เคยเป็นเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด มีอายุระหว่าง 17-50 ปี เป็นผู้ผลิตสินค้า ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น IFOAM เกษตรอินทรีย์ Earth Safe (อินทรีย์วิถีไทย) PGS (Participatory Guarantee Systems) Organic Thailand มผช. มกท. เป็นต้น

หรือมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงเกษตรกร ที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังมีการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร พร้อมทั้งมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และมุ่งพัฒนาการเกษตรวิถีอินทรีย์ อย่างยั่งยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน จะได้รับเงินสนับสนุนพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ รวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

สำหรับเกษตรกรที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ 3 ช่องทาง คือ 1. สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ และ3. ส่งใบสมัครและเอกสาร มาที่มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดโดยตรง เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค.  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซด์

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!