fbpx
Breaking News

“เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล” รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศจากพม.

Onlinenewstime.com : เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จำกัด นำโดย นายปภาวิน นิธิเมธาวิน ประธาน และนางสาว ทิพาศิริ จตุรงคสัมฤทธิ์ กรรมการบริหาร เป็นผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ด้วยผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ อันเป็นแบบอย่างที่ดี จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี พม.

ทั้งนี้ บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอลจำกัด ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเกิดวิกฤตโควิด19 โดยร่วมบริจาคยารักษาโรค ได้แก่

1. คามอล พาราเซตามอล จำนวน 600,000 เม็ด 2 .คามอล ชนิดน้ำสำหรับเด็ก จำนวน 42,600 ขวด 3. ยาธาตุ น้ำขาว ตราห่านคู่ขนาด 60 มล.จำนวน 5,000 ขวด 4. ยาธาตุน้ำขาวตราห่านคู่ ขนาด 180 มล.จำนวน 3,6000 ขวด รวมมูลค่า 1,148,000 บาท

ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้ “โครงการ พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด19 “

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!