fbpx
News update

เมย์แบงก์ เปิดคลาสพิเศษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Onlinenewstime.com : บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โดย นายพัลลภ อัศววงศ์ไพศาล(ขวา) ผู้อำนวยการ ธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย เดินหน้าตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Democratizing Investment” เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

ด้วยการเปิดคลาสบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เริ่มต้นวางแผนการลงทุน เพื่ออนาคตที่มั่งคั่งยั่งยืน (เล่นหุ้นเป็นใน 1 วัน) ให้กับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมจัดเต็มกิจกรรมพิเศษส่งเสริมความรู้ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ลงทุนจริง ผ่านโปรแกรมทดลองการลงทุน

พร้อมกับแนะนำตัวช่วยด้านการลงทุนแอปพลิเคชัน Maybank Invest แพลตฟอร์มด้านการลงทุนออนไลน์ที่เปรียบเสมือนเป็นคู่คิดให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี โดยมี ดร.อัจฉริย์ กรมเมือง (ซ้าย) ร่วมบรรยาย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

error: Content is protected !!