fbpx
News update

เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เดินหน้าวิชั่น Democratizing Investment ผ่านนักลงทุน 3 กลุ่ม ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่ สู่นักลงทุนคุณภาพ เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

Onlinenewstime.com : ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจและศึกษาเรื่องการวางแผนการลงทุนเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับในอดีต เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความคิดเป็นของตัวเอง มีความมั่นใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ชื่นชอบการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ และสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้เพื่อช่วยให้ชีวิตสะดวกสบายและง่ายขึ้น การเรียนรู้เรื่องการลงทุนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับคนรุ่นใหม่

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า
เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ผู้นำธุรกิจด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุนครบวงจร ยืนหยัดเดินหน้าดำเนินงานภายใต้วิชั่น Democratizing Investment ส่งเสริมแนวทางการลงทุนที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเข้าใจเรื่องการลงทุนอย่างแท้จริง

เราจึงได้จับมือพาร์ทเนอร์ชั้นนำใน 3 อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. กลุ่มการศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. กลุ่มส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม – เครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ YEC:2022 จัดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ 3. กลุ่มธุรกิจการเงิน การลงทุน – โครงการแข่งขันลงทุนในกองทุนจำลอง

โดยความร่วมมือกับ 3 พาร์ทเนอร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนการลงทุน และนำไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนทางการเงินในอนาคต ภายใต้แนวคิด Opportunity of Change อีกทั้งยังเป็นการมอบประสบการณ์ด้านการลงทุน ให้กับนักลงทุนมือใหม่ โดยเฉพาะกลุ่ม New Gen ให้ได้มีประสบการณ์จริง และเรียนรู้เรื่องการลงทุนที่หลากหลาย

ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทต่างๆ การจัดพอร์ตการลงทุน วิธีการคัดเลือกการลงทุนที่เหมาะสมในแบบที่เป็นตัวเอง เพิ่มสกิล ติวเทคนิค ด้านการลงทุนต่างๆ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักลงทุนมือใหม่ และเครื่องมือที่จะช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายและท้าทายสำหรับทุกคน ภายใต้การแนะนำจากมืออาชีพ ที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเตรียมความพร้อมให้กับมือใหม่ ให้เกิดความมั่นใจก่อนไปลงสนามจริงในโลกแห่งการลงทุน

ด้าน รศ.ดร.สุดาพร สาวม่วง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีพันธกิจและนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างหลักสูตรที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน

นอกจากทฤษฏีที่เข้มข้นแล้ว เรายังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และรับมุมมองจากวิทยากรนอกผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจโดยตรง ซึ่งทางคณะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเปิดกว้างให้นักศึกษาได้เริ่มต้นเรียนรู้เรื่องการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้กิจกรรมพิเศษที่คณะจัดขึ้น

เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นถึงประโยชน์ และขั้นตอนของวิธีการลงทุนอันจะช่วยให้นักศึกษาได้มีแนวทางในการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลได้จริง

ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษเป็นอย่างมาก ที่ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุนในการเปิดคลาสพิเศษ ให้ความรู้ พร้อมกับเปิดโอกาสด้านการลงทุนให้กับนักศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นวางแผนการลงทุนเป็นอย่างมาก และนำไปใช้ต่อยอดได้จริงในอนาคต

ในขณะที่ นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี ประธานโครงการอบรม เครือข่ายนักลงทุนรุ่นใหม่ YEC 2022 ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ YEC 2022 มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต

โดยโครงการมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงเกิดความร่วมมือในการสนันสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีทักษะเรื่องการลงทุนและบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้ต่อยอดและเติบโตแบบก้าวกระโดดต่อไป 

“เมย์แบงก์ (ประเทศไทย)  มีความยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่อง
การลงทุนที่ถูกต้องทั่วถึงและเท่าเทียม และจากความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรมในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่ม New Gen นักศึกษา, กลุ่มเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่ และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปให้พร้อมเต็มที่สำหรับการลงทุนในสนามจริง

และความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างนักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้ออกมาขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่ม ได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน และจากการที่บริษัทได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน Maybank Invest กับการสร้างประสบการณ์การลงทุนที่แตกต่าง ผ่านการใช้ผ่านระบบออนไลน์ ก็มียอดดาว์นโหลดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตอกย้ำถึงการเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ให้นักลงทุนมือใหม่ ได้เข้าถึงและเรียนรู้เรื่องการลงทุนที่สนุกและท้าทายได้เป็นอย่างดี จะส่งให้ฐานนักลงทุนในกลุ่ม New Gen ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นายอารภัฏ กล่าวทิ้งท้าย

error: Content is protected !!