fbpx
News update

เตือนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

Onlinenewstime.com : กรมการขนส่งทางบก เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อทำใบขับขี่ปลอมออนไลน์ ย้ำต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้น

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างรับจัดทำหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถบนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ โดยเฉพาะบนเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก พฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพจะมีลักษณะการแอบอ้างว่าสามารถออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่ง หรือใช้คำว่า “รับทำใบขับขี่ ไม่ต้องสอบ ไม่ต้องอบรม รอรับได้เลย สนใจแชทจองคิว”

พร้อมทั้งมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอยู่ที่ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท เมื่อผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วมักเงียบหายหรือได้รับใบอนุญาตขับรถปลอม ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมจริง (รวมค่าคำขอ) ในการขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 205 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท อัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว 105 บาท และอัตราค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

ขอย้ำว่าการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศคือ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การอบรมการทดสอบข้อเขียน การทดสอบขับรถ และการถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถ

ทั้งนี้ ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ขบ. มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่ง วันที่ และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเอง   
 
ขบ. ได้เปิดให้บริการเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่อบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เรียบร้อยแล้ว สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม ผลผ่านการอบรมออนไลน์ พร้อมใบรับรองแพทย์ เข้ารับบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า (Walk in) ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้การขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ชนิด 2 ปี เป็น 5 ปี) สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุด สูญหาย หรือขอแก้ไขรายการ การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ สามารถเข้ารับบริการได้ทั้งจองคิวล่วงหน้า และ Walk in ได้เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ขบ. เตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างรับจัดทำหรือต่อใบอนุญาตขับรถเด็ดขาด เสี่ยงโดนหลอกหรือได้รับใบขับขี่ปลอม ซึ่งหากนำไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมายอาญา อีกทั้งเสี่ยงต่อการถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

error: Content is protected !!