fbpx
News update

“เจนเนอราลี่ ” จับมือ “ธ.เกียรตินาคินภัทร” เปิดตัวประกันส่งท้ายปีให้ลูกค้ากลุ่มเวลท์

Onlinenewstime.com : “เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์” ร่วมกับ “ธนาคารเกียรตินาคินภัทร” ร่วมสร้างความคึกคักส่งท้ายปีด้วยแผนประกันชีวิต“KKPGEN WEALTH 5/1 (SP)” ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จ่ายเบี้ยเพียงครั้งเดียว รับความคุ้มครอง 5 ปี พร้อมการันตีผลตอบแทนเงินคืนสูงปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อลูกค้ากลุ่มเวลท์ของธนาคารเกียรตินาคินภัทรโดยเฉพาะ

สำหรับ เคเคพีเจน เวลท์ 5/1 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว) เป็นประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่มีทั้งความคุ้มครองชีวิตและผลตอบแทนเป็นเงินคืนระหว่างสัญญาปีละ 3% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเมื่อครบสัญญารับเงินคืน 103% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คิดเป็นผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาทั้งสิ้น 115% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างสัญญาจะได้รับความคุ้มครอง 110% ของจำนวนเอาประกันภัย

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์นี้พิจารณารับประกันภัย โดย บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์)  และมี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นนายหน้าประกันชีวิต  ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

error: Content is protected !!