fbpx
Breaking News

สร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง ผ่านเกม 3 มิติ

onlinenewstime.com : ชุมชนในพื้นที่พิเศษ อพท. พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว โครงการ ชิม ชอป ใช้ มั่นใจช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชน ล่าสุดนำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงาน สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0  จับมือมหาวิทยาลัยศิลปากร พัฒนาเกม 3 มิติ Wars of Scramble U-Thong Kingdom :  หรือ WOS 

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า  จากโครงการ ชิม ชอป ใช้ ของรัฐบาล ในส่วนความรับผิดชอบของ อพท. ได้เตรียมความพร้อม ให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่รับผิดชอบ  เพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โดยสนับสนุนให้แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ยื่นจดทะเบียนแอพพลิเคชั่นถุงเงิน เพื่อที่จะสามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน ได้นำไปยื่นขอส่วนลด เป็นต้น และมอบหมายให้ทุกสำนักงานพื้นที่พิเศษ ถือเป็นนโยบาย โดยต้องมีการจัดอบรม วิธีดำเนินการให้ชุมชนออกใบเสร็จรับเงินให้นักท่องเที่ยว ได้เป็นผลสำเร็จ นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวลงทะเบียนเดินทาง ออกนอกภูมิลำเนา ยังสามารถเลือกเดินทางเข้าพักในโรงแรมที่ ผ่านมาตรฐาน Green Hotel  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ อพท. สนับสนุนผู้ประกอบการโรงแรม ในพื้นที่พิเศษจัดทำมาตรฐานนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

และเพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่ต้องการให้ภาครัฐ นำนวัตกรรมมาขับเคลื่อนการทำงาน และมีผลกระทบเชิงบวกกับเศรษฐกิจไทย อพท. จึงได้ร่วมมือกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรพัฒนาเกมประเภท MOBA ในรูปแบบเกม 3 มิติ ผ่านเกมบนมือถือ Wars of Scramble U-Thong Kingdom : WOS หรือสงครามแห่งการแย่งชิงอาณาจักรอู่ทอง ด้วยแอพพลิเคชั่น ในระบบปฎิบัติการในระบบ IOS  และAndroid เพื่อสร้างการรับรู้เมืองโบราณอู่ทอง ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น

“คาดว่าจะเปิดให้คนทั่วไปดาวน์โหลดเกมดังกล่าวได้ ราวต้นปี 2563 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการทดสอบระบบช่วงสุดท้าย ซึ่งที่ผ่านมา อพท. ได้ทดสอบการเล่นเกม WOS กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ประชาชน และนักศึกษาตามมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับผลตอบรับดี และแทบทุกคนชื่นชอบเนื้อหาในเกมดังกล่าว”

นายทวีพงษ์ กล่าวอีกว่า การนำนวัตกรรม มาพัฒนาสื่อดิจิทัลเสริมสร้างคุณค่าในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างไม่น่าเบื่อ และเป็นไปตามตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชน และคนรุ่นใหม่ ให้รับรู้ถึงประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของพื้นที่อู่ทอง ที่เป็นแหล่งอารยธรรมสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงอาณาจักรทวารวดีที่ มีการขุดค้นพบโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่แสดงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต กว่า 2,000 ปี 

เกมทั้งหมด มี 4 ฉาก เดินเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับอาณาจักรอู่ทอง ดังนั้นฉากในเกม WOS ที่นักท่องเที่ยวเป้าหมายจะได้เห็น จะประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง หรือ อพท. 7 เข้าไปพัฒนา เพื่อให้นักท่องเที่ยว สามารถตามรอยเส้นทางเกมสัมผัสวิถีชุมชนผ่านกิจกรรม ONE DAY TRIP ภายใต้แนวคิด “อู่ทองเรียนรู้ อู่ทองลองสัมผัส” 

เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง สถานที่รวบรวมศิลปวัตถุโบราณ ที่ขุดค้นพบได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งบ่งชี้ว่าเมืองอู่ทอง มีความรุ่งเรืองตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์ โดยหลักฐานชิ้นสำคัญคือ พระธรรมจักรที่ขุดพบได้ในที่แห่งนี้ เป็นธรรมจักรที่มีความสมบูรณ์ที่สุด จึงนำมาเป็นหัวใจหลัก ของการจัดทำเกม WOS 

ต่อเนื่องไปยังจุดเช็คอิน ที่เป็นฉากในการจัดทำเกมทั้ง 4 ฉาก ประกอบด้วย ฉากอุทยาน พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นอุทยานทางพระพุทธศาสนา มีองค์พระพุทธรูปแกะสลักจากภูเขา  สวนหินพุหางนาค เป็นสวนหินธรรมชาติดึกดำบรรพ์ มีตำนานเล่าว่า เป็นเมืองลับแลจึงได้นำมาเป็นฉากของชนเผ่าเมืองลับแล ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศผจญภัย (แอดแวนเจอร์ ) วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม เป็นวัดสมัยทวารวดี ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ มีพิพิธภัณฑ์ชุมชน แสดงถึงวิถีของชาวไทยพวน และยังมีประเพณีลอยกระทงสวรรค์แห่งเดียวในประเทศไทย

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ

“เกม WOS จะเป็นช่องทางการรับรู้ พื้นที่เมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ และเมื่อเกิดการเดินทางตามรอยเกม ซึ่งจะคล้ายๆ กับ การเดินทางเที่ยว ตามรอยฉากในภาพยนต์ต่างๆ ผลที่ได้รับ คือชุมชนที่ อพท. พัฒนาไว้ในพื้นที่จะได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยว เกิดมีรายได้จากการเข้ามาทำกิจกรรมการท่องเที่ยว และการจับจ่ายของที่ระลึกของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากเนื้อหาในเกม สู่การเห็นของจริง เพื่อการจดจำที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากสถานที่ท่องเที่ยว ที่เป็นฉากอยู่ในเกมแล้ว อู่ทองยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน “วนเกษตรชุมชนดงเย็น” และกิจกรรมการทำยาดมหัวโตบ้านป้าต้อย” 

ดร. สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง หรือ อพท. 7 กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาเกมของพื้นที่พิเศษอู่ทองเอพพิโซด 1( Episodes I ) จะเป็นต้นแบบ หรือ เฟสแรก ที่จะนำไปพัฒนาต่อยอด เพื่อจัดทำเกมลักษณะ MOBA เพิ่มขึ้น เป็นเอพพิโซด 2  ซึ่งจะทำเป็นภาค ของประวัติศาสตร์อยุธยา ช่วงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการกอบกู้เอกราชอาณาจักรอยุธยา  และต่อเนื่องไปถึงเอพพิโซด 3 เป็นภาคประวัติศาสตร์สุโขทัย

ดร. สมจินต์ ชาญกระบี่

การพัฒนาทั้ง 3 เอพพิโซด จะมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมลักษณะ “อะคาเดมี่”  โดยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)  โดยจะเชิญสตาร์ทอัพ และนักพัฒนามาถ่ายทอดความรู้ และเทรนนิ่งให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจเข้าสู่อุตสาหกรรม E-Sport  ขณะเดียวกัน ในอนาคตจะร่วมมือกับภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเกมเข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อจัดทำการตลาด เพื่อสร้างโอกาสของอุตสาหกรรม และสร้างรายได้จากเกม

นำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งปัจจุบัน อพท. 7 ได้พัฒนาชุมชนไปแล้ว จำนวน 25 ชุมชน 2563 จะมีการขยายพื้นที่เชื่อมโยงไปยังชุมชนอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญ การนำวรรณกรรม ขุนช้าง ขุนแผน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาขยายพื้นที่ท่องเที่ยวโดยชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ของ จ.สุพรรณบุรี  โดยยังต้องคงวิถีชีวิตและประเพณีดั้งเดิม ควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!