fbpx
News update

อดีตผู้บริหาร Yum Restaurant นั่งแท่น “กรรมการผู้จัดการโออิชิ กรุ๊ป “

 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

โออิชิ กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งนางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

เพื่อให้การบริหารของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติแต่งตั้ง นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป แทนนายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ซึ่งย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหาร รวมทั้งความเชี่ยวชาญด้านการบริหารแบรนด์และการตลาด เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของโออิชิ กรุ๊ป ให้เติบโตและแข็งแกร่ง พร้อมรองรับแผนการขยายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และการสร้างสรรค์ประโยชน์ร่วมกับกลุ่ม F&N ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ โออิชิ กรุ๊ป เป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งพร้อมขยายแบรนด์เครื่องดื่มโออิชิไปในต่างประเทศผ่านเครือข่ายของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และ กลุ่ม F&N อีกทั้งมีการบริหารงานธุรกิจร้านอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารที่มั่นคงพร้อมสนับสนุนการขยายตลาดของกลุ่มธุรกิจอาหารซึ่งนับเป็นธุรกิจไลฟสไตล์ที่มีความสำคัญต่อการสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคในทุกกลุ่ม

 

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) จาก Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์อันยาวนานในแวดวงธุรกิจอาหารและการตลาด รวมเป็นเวลากว่า 26 ปี เคยร่วมงานกับบริษัทชั้นนำระดับสากลหลายแห่ง อาทิ Colgate–Palmolive, Yum Restaurant Intonation Thailand และปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

error: Content is protected !!