fbpx
News update

สธ.ยังติดตามเฝ้าระวัง “โควิด” ทุกสายพันธุ์ ย้ำมาตรการ 2U ช่วยป้องกันติดเชื้อและลดป่วยรุนแรงได้

Onlinenewstime.com : กระทรวงสาธารณสุข ชี้ประเทศไทยมีระบบติดตามเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ย้ำประชาชนใช้มาตรการ 2U คือการป้องกันตนเองเหมือนที่ผ่านมา ยังช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ไม่ว่าเชื้อจะกลายพันธุ์จนมีสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์ย่อย ส่วนมาตรการฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงและเสียชีวิตได้ ขณะที่การจ่ายยาต้านไวรัสยังต้องใช้ใบสั่งแพทย์เพื่อความปลอดภัย
     

วันนี้ (14 กันยายน 2565) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีข้อกังวลเรื่อง เชื้อไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อยจำนวนมาก ว่า ตามปกติเชื้อไวรัสจะมีการกลายพันธุ์ตลอดเวลา ซึ่งที่ผ่านมาเชื้อไวรัสโควิด 19 ก็มีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ เช่น อัลฟา เบตา เดลตา และล่าสุดคือโอมิครอน ซึ่งมีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ย่อยๆ จำนวนมาก ส่วนสายพันธุ์ลูกผสมจะมีโอกาสพบได้หากในพื้นที่มีการติดเชื้อ 2 สายพันธุ์จำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด ประเทศไทยมีเครือข่ายห้องปฏิบัติการในการติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกสายพันธุ์
         

นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า ประชาชนยังสามารถใช้มาตรการ 2U ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด 19 ได้ทุกสายพันธุ์ เนื่องจากรูปแบบการติดเชื้อของทุกสายพันธุ์ไม่ได้แตกต่างกัน คือ Universal Prevention การป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด ทั้งการเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และ Universal Vaccination การมารับวัคซีนตามกำหนด ซึ่งขณะนี้ประชาชนฉีดวัคซีนจำนวนมากแล้ว แม้เชื้อไวรัสจะมีการกลายพันธุ์แต่ภูมิคุ้มกันที่มีจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ จึงควรมารับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนดเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น
         

สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ขอย้ำว่า ผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องได้รับยาต้านไวรัสทุกราย โดยแพทย์จะวินิจฉัยจ่ายยาต้านไวรัสตามแนวทางเวชปฏิบัติของกรมการแพทย์ และรัฐบาลยังดูแลค่าใช้จ่ายเมื่อไปรักษาตามสิทธิการรักษา ส่วนการเปิดให้ประชาชนสามารถซื้อยาต้านไวรัสโควิดที่ร้านยาได้ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยต้องใช้ใบสั่งยาของแพทย์เนื่องจากยังเป็นยาที่อนุมัติให้ใช้ในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้การรักษาเกิดความปลอดภัย ซึ่งในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น หรือประเทศแถบยุโรป การซื้อยาฆ่าเชื้อต้องมีใบสั่งยาของแพทย์เช่นกัน

error: Content is protected !!