fbpx
Breaking News

สทนช.พบ 240 อำเภอ 36 จังหวัด นอกเขตชลประทาน “เสี่ยงขาดน้ำ”

www.onlinenewstime.com : สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือสทนช.ประเมินพื้นที่ฝนน้อยล่าสุด พบ 240 อำเภอ 36 จังหวัด นอกเขตชลประทานเสี่ยงขาดน้ำ

เตรียมชงข้อมูลคาดการณ์ น้ำไหลเข้าอ่างฯ การทบทวนการจัดสรรน้ำสิ้นฤดูฝน-แล้งหน้า ต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำฯ ก่อนปลาย ก.ค.นี้ พร้อมสั่งการ สทนช.ภาค และเลขาลุ่มน้ำ ลงพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ หารือจังหวัด สแกนพื้นที่รับผลกระทบก่อนแล้งขยายวงกว้าง

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวถึงสถานการณ์ฝนภาพรวมของประเทศขณะนี้ ว่า ปริมาณฝนตกลด ยกเว้นภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคใต้ตอนล่าง ที่ยังมีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ คาดการณ์ ฝนตกหนักบริเวณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก น่าน และจังหวัดพะเยา ช่วงวันที่ 13 – 15 กรกฎาคมนี้ โดยไทยมีปริมาณฝนน้อย กับมีฝนหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้

สทนช.ยังคงติดตามปริมาณฝนสะสม 15 วัน ที่มีปริมาณฝนตกน้อย เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และเฝ้าระวังสถานการณ์แล้ง ชี้เป้าหมายพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวัง และเตรียมการรับมือ พบมีพื้นที่ฝนตกในปริมาณน้อย 240 อำเภอ 36 จังหวัด คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 105 อำเภอ 12 จังหวัด  ภาคเหนือ 61 อำเภอ 11 จังหวัด  ภาคใต้ 70 อำเภอ 9 จังหวัด  ภาคตะวันออก 2 อำเภอ 2 จังหวัด  ภาคกลาง 1 อำเภอ 1 จังหวัด และภาคตะวันตก 1 อำเภอ 1 จังหวัด ส่งผลให้ความเสี่ยงขาดแคลนน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่อาจจะขยายวงกว้างได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องแจ้งข้อมูลผลการวิเคราะห์ น้ำที่ไหลเข้าอ่างภายในวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ โดยใช้คาดการณ์ฝนใหม่ สภาพฝนที่ผ่านมา และคาดการณ์ในช่วงฤดูฝนที่เหลือ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 ตุลาคม รวมถึงการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝน การทบทวนการคาดการณ์ปริมาณน้ำ ที่ไหลเข้าแหล่งน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน

เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวย้ำว่า ช่วงครึ่งหลังของฤดูฝนพบฝนที่ตกในครึ่งแรกของฤดูฝน มีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ และน้อยกว่าค่าปกติ จึงปรับแผนการระบายน้ำให้สอดคล้องกับพื้นที่เพาะปลูกและน้ำต้นทุน

รวมทั้ง ให้ทบทวนการคาดการณ์ ปริมาณน้ำต้นทุนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เมื่อสิ้นสุดฤดูฝนอีกครั้งเพื่อประเมินปริมาณน้ำ ให้สามารถวางแผนจัดสรรน้ำให้กับภาคส่วนต่างๆ ในหน้าแล้งปี 2562-2563 โดย สทนช. จะสรุปเสนอการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ก่อนปลายเดือนกรกฎาคมนี้

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!