fbpx
News update

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีแนะเปิดเทอมใหม่ห่างไกลโควิด19

Onlinenewstime.com : กรมการแพทย์ โดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะผู้ปกครองควรเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆ โดยต้องบอกวิธีการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ที่โรงเรียน เพื่อให้ปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด19

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรงเรียนในหลายๆ พื้นที่จะทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นแบบ On site ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ เด็กๆ ต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากการเรียนออนไลน์กับผู้ปกครองที่บ้านที่มีความยืดหยุ่นเป็นเวลานาน

ในการเปิดภาคเรียนเด็กๆต้องตื่นเช้าเพื่อไปโรงเรียน เข้าระบบการเรียนการสอนที่เป็นเวลามากขึ้น อีกทั้งยังมีการแพร่ระบาดของโควิด19 ผู้ปกครองหลายท่าน อาจจะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเมื่อลูกต้องไปโรงเรียน

จึงควรเตรียมความพร้อมให้ลูกก่อนออกจากบ้าน โดยสวมหน้ากากอนามัย แนะให้ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ เตรียมอุปกรณ์การเรียนและของใช้ส่วนตัวเพื่อจะได้ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ส่งผลกระทบต่อเด็กๆ ทั้งสุขภาพกายและสังคม พ่อแม่จึงต้องเตรียมความพร้อมและให้ลูกไปโรงเรียนอย่างตระหนักแต่ไม่ตระหนก โดยสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องก่อนออกจากบ้าน เว้นระยะห่างจากเพื่อน ซึ่งธรรมชาติของเด็กเวลาเล่นกันอาจมีการสัมผัสใกล้ชิดกัน และหากลูกหลานมีอาการไข้ ไอ น้ำมูก ควรหยุดเรียนทันที เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคเพิ่มขึ้น และลดการแพร่กระจายเชื้อ

ทางโรงเรียนต้องเคร่งครัดมาตรการสาธารณสุข เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในโรงเรียน เน้นย้ำให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย และการรักษาระยะห่าง คัดกรองวัดไข้ ก่อนเข้าโรงเรียน ลดการแออัด และความสะอาดในโรงเรียน การล้างมือหลังสัมผัสปุ่มสัมผัส ลูกบิดประตู และรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และสำรวจตรวจสอบตนเองจะช่วยให้เด็กไปโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัยห่างไกลโรคโควิด19 ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนโควิด 19 ก่อนไปโรงเรียน ตามคำแนะนำของแพทย์

error: Content is protected !!