fbpx
News update

สถาบันบำราศนราดูร รับมอบทำแอลกอฮอล์ความสะอาดจากไทยเบฟ

Onlinenewstime.com : จากการที่ภาครัฐ โดย กรมสรรพสามิต ได้ออกประกาศส่งเสริม และสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19     

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563  ภาคเอกชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ออกมาขานรับนโยบายภาครัฐ เร่งผลิต ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ เพื่อสนับสนุนการดูแลควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  โดยส่งมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับ สถาบันบำราศนราดูร โดยทันที                         

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร เผยว่า สถาบันบําราศนราดูร กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ต้องกล่าวขอบคุณมายัง คุณหญิงวรรณา-คุณเจริญ-คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี และบริษัทไทยเบฟ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ให้แก่สถาบันบําราศนราดูร

ตอนนี้สถานการณ์การใช้แอลกอฮอล์ใน สถาบันบําราศนราดูร เพิ่มสูงมากขึ้นทุกวัน ผมเชื่อว่าในสถาบันพยาบาล โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากเรามีการระบาดของไวรัส COVID-19  

ดังนั้นการให้แอลกอฮอล์ มาทำเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไปจึงเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย การรับมอบครั้งนี้ จะสามารถทำให้เรามีสต๊อกการใช้แอลกอฮอล์อยู่ได้นานถึง 5 เดือน

ผมต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาคเอกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนในมาตราการต่าง ๆ นี้ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อก้าวข้ามวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ”

error: Content is protected !!