fbpx
News update

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมกราคม 2566

Onlinenewstime.com : ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้าไทย เผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือนมกราคม 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิร คูณทวีเทพ Executive Assistant และนายวาทิตร รักษ์ธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย

แถลงข่าวผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ประจำเดือนมกราคม 2566 พบว่า ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 26 เดือน จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว และผลสำรวจดัชนีความมั่นหอการค้าไทย ประจำเดือน มกราคม 2566 ดัชนีความเชื่อมั่นอยู่ที่ 47.4 เศรษฐกิจโดยรวม อยู่ที่ 51.2

เหตุปัจจัยด้านบวก คือ นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจำนวนมากขึ้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ช้อปดีมีคืน มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคารสัญลักษณ์ ชั้น 15 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

error: Content is protected !!