fbpx
Breaking News

ศึกษาดูงานอารยสถาปัตย์

onlinenewstime.com : เมื่อเร็วๆ นี้ อพท. นำผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านอารยสถาปัตย์

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. นำผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก รวม 45 คน

ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก 10 แห่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอารยสถาปัตย์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท.3 ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน พื้นที่ต้นแบบด้านอารยสถาปัตย์ ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) กรุงเทพฯ โรงแรมบ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท และโรงแรมเดอะแซนด์ เขาหลัก บาย กะตะธานี จังหวัดพังงา

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านอารยสถาปัตย์ ให้กับสถานประกอบการโรงแรมและที่พัก ได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการต้นแบบ ด้านอารยสถาปัตย์ โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และในกิจกรรมยังจัดให้มี Workshop ทดลองเป็นผู้ใช้วีลแชร์ เพื่อให้เข้าใจผู้ใช้งานจริง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!