fbpx
Breaking News

วิศวะมหิดล โชว์พลังเมคเกอร์คนรุ่นใหม่

onlinenewstime.com : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” งานแสดงสุดยอดผลงานวิจัยนวัตกรรม จากเมคเกอร์คนรุ่นใหม่  และมอบรางวัลชนะเลิศ Mahidol Engineering Maker Awards แก่ทีมนวัตกรรม

 ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เมคเกอร์คนรุ่นใหม่ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ในการวิจัย และต่อยอดนวัตกรรม สำหรับการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ของโลกยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น เป็นความท้าทายต่อทุกวงการ โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ที่ต้องปรับตัวและเดินไปข้างหน้า

สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยโดย The Times Higher Education World University Rankings 2019 ในทุกมิติ และเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ในด้านผลงานวิจัยจากการจัดอันดับของ CWTS Leiden Ranking 2019 แห่งเนเธอร์แลนด์นั้น การจัดงาน “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” ครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งเวที ในการช่วยส่งเสริมวิศวกรแห่งอนาคต ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์ ของนักศึกษาพันธุ์ใหม่ที่กล้าคิด กล้าทำ สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม และธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวโน้มของโลก

ทั้งเป็นโอกาสดี ที่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้มาพบเจอเมคเกอร์นักศึกษา และสามารถพูดคุย เพื่อสร้างความร่วมมือกัน ในการต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ต่อไป

นอกจากจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรม กว่า 200 ผลงานแล้ว ภายในงาน ยังมีการประกวดผลงานนวัตกรรม  “Mahidol Engineering Maker Awards” ซึ่งได้รับเกียรติ จากคณะกรรมการตัดสิน โดยมี 2 ผลงาน คว้ารางวัลชนะเลิศ คือ “แผ่นไฟเบอร์ปูทางเท้าจากวัสดุรีไซเคิลสำหรับผู้พิการ” และผลงาน “กระชังปลาอัจฉริยะ”

ส่วนอีก 4 นวัตกรรมที่คว้ารางวัลดีเด่น ได้แก่ “เก้าอี้วิเคราะห์การนั่ง” (Ergonomic Chair with Warming System) “หุ่นยนต์ช่วยพยุงเพื่อผู้สูงวัย” (Robot-Assisted Elderly Carrying System) , “ตู้รีไซเคิลขวดพลาสติกอัตโนมัติ และแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมการแยกขยะแบบดิจิตอล” (Development of Automatic Plastic Bottle Recycling and Portable Device Application For Digital Waste Separation) และ “ไฮโดรเจลนาโนสำหรับส่งผ่านยา” (Nano-Structured Cellulose-Based Hydrogel)

ผศ.ดร. ธีรพร รับคำอินทร์  รักษาการรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า 200 สุดยอดผลงานวิจัยนวัตกรรม จากเมคเกอร์คนรุ่นใหม่ในปีนี้ มาจากภาควิชา และกลุ่มสาขา รวมกว่า 20 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับความสนใจ จากภาคเอกชน ธุรกิจอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า รวมทั้งอาจารย์ และเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านวิจัยและพัฒนา ผสานความคิดสร้างสรรค์ ของเมคเกอร์คนรุ่นใหม่ ที่จำเป็นต้องก้าวทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง สามารถนำพหุศาสตร์หลายสาขา และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ ส่งเสริมทักษะ Design Thinking การคิดวิเคราะห์ ออกแบบและแก้ปัญหา ผสาน Soft Skill การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร แสดงผลงาน และผลักดันนวัตกรรม สู่การใช้งานจริง ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนออกไปใช้ชีวิต ในโลกธุรกิจการทำงาน 

นอกจากนี้งาน  “Mahidol Engineering Maker Expo 2019” ยังเป็นการเตรียมพร้อม การยกระดับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่สากล ในการรับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการ Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ให้ผ่านการรับรองต่อไป ซึ่งคณะกรรมการ มีกำหนดจะเดินทางมาประเทศไทยในช่วงกลางปี 2562 นี้

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!