fbpx
News update

วิศวะมหิดล จัด Born To Be Engineer 2022 เปิดโลกวิศวกรรม นศ.รุ่นใหม่

Onlinenewstime.com : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานBorn To Be Engineer 2022 ทริปเดินทางเปิดโลกวิศวกรรมอันท้าทายต่ออนาคต ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะจารย์และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปี 2565 เป็นปีที่โลกเผชิญความท้าทายและความผันผวนทางสังคมและวิกฤติเศรษฐกิจมากมายท่ามกลางปัญหาสภาวะโลกร้อนและการระบาดของเชื้อโควิดกลายพันธุ์ ด้วยพลังของคนรุ่นใหม่เช่นนักศึกษาทุกคนจะร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคและสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในพลังสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนาวิศวกรคุณภาพระดับโลก เสริมสมรรถนะกำลังคนและศักยภาพของประเทศเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าและยั่งยืน สร้างโอกาสจากความมุ่งมั่นของการทำงานเป็นทีม และบูรณาการของพหุศาสตร์ในงานวิจัย วิศวกรรมและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ประชาชนคนไทยและมนุษยชาติ

นอกจากนี้ในปีนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นผู้นำในการพัฒนายกระดับการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยสู่ระดับโลกได้สำเร็จอีกด้วย

โดย 6 หลักสูตรของคณะวิศวะมหิดลได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลรวดเดียวจากคณะกรรมการ ABET หรือ Accreditation Board for Engineering and Technology ซึ่งมาตรฐานสากล ABET ที่ทั่วโลกยอมรับนี้ เป็นโอกาสสำคัญ ในการปลดล็อคและยกระดับวิศวกรไทยให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก

นักศึกษาจาก 6 หลักสูตรวิศวะมหิดล สามารถไปทำงานและศึกษาต่อได้ในประเทศไทยและนานาประเทศ ทัดเทียมกับวิศวกรในต่างประเทศ เชื่อมั่นว่านักศึกษาคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ดีกว่าและก้าวหน้ายั่งยืน

ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การจัดงาน Born To Be Engineer 2022 ในครั้งนี้ เรานำนักศึกษาเดินทางสู่ จ.ระยอง วัตถุประสงค์เพื่อเปิดประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างการรับรู้ให้หนุ่มสาวนักศึกษาใหม่ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของวิชาชีพวิศวกรในอนาคต

ซึมซับวิถีการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ และได้เห็นพื้นที่การทำงานจริง เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับอาชีพวิศวกร พร้อมทั้งสร้างการเชื่อมโยงกับรายวิชาก่อนที่จะเปิดเรียนในภาคการศึกษาแรก

โดยมีการนำเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีนพาวเวอร์ จำกัด พลังงานไฟฟ้าสะอาด ในบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความอบอุ่น Born To Be Engineer 2022

ยังมีกิจกรรมสัมพันธ์ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ซิตี้ เซ็นเตอร์ จ.ระยอง เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ทั้ง 7 ภาควิชา ได้แก่  ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!