fbpx
News update

ร่วมแชร์ประสบการณ์ บอกเล่าความประทับใจด้วยรูปภาพจากทะเล

Onlinenewstime.com : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญชวนพี่น้อง ผองเพื่อน ทุกเพศ ทุกวัย แชร์ภาพประทับใจจากท้องทะเลไทยที่สวยงาม เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และป่าชายเลน ที่ท่านได้มีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศดีดีแบบนั้นมาอวดกัน ครั้งนี้ไม่มีรางวัลให้ เน้นอวดกันล้วนๆ ไม่จำกัดจำนวนภาพ สามารถส่งได้ตามใจชอบผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

โดยทุกภาพที่ประทับใจกรมฯ จะนำมาเผยแพร่ในเพจกรม ทช. โดยใส่เครดิตภาพให้แก่ท่าน และหากภาพใดมี ยอดไลค์ ในเพจกรม ทช. เกิน 500 LIKE ในรอบวันที่โพสต์ภาพ กรมฯจะจัดของสมนาคุณให้ตามชื่อ-ที่อยู่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ต่อไป

เงื่อนไขการส่งภาพ

  1. ภาพถ่ายที่ส่งต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง สามารถสะท้อนมุมมองของผู้ถ่ายภาพในความเป็นธรรมชาติทางทะเลหรือระบบนิเวศทางทะเล ใต้ทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน ที่สวยงาม สมบูรณ์ ทรงคุณค่า
  2. ​ ภาพถ่ายต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ แต่ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้านข้อมูลกับผู้เสียหายหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งผู้ส่งภาพต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
  3. ​กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า

กดไลค์เพจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในครั้งนี้

error: Content is protected !!