fbpx
News update

รางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นนำในเอเชียครั้งแรกในประเทศไทย

นิโอ ทาร์เก็ต และ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ ผนึกกำลังจัดงานมอบรางวัลสุดยอด แบรนด์ชั้นนำในเอเชียครั้งแรกใน ประเทศไทย การันตีความเชื่อมั่นด้วยประสบก ารณ์การสร้างแบรนด์ชั้นนำในเอเชี ยมากว่า 20 ปี ของ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ฯ ตั้งเป้าเป็นองค์กรมอบรางวัลการั นตี “สุดยอดองค์กรที่มีความเป็นเลิศ : Champions of Excellence” ที่ดีที่สุดในเอเชีย

 

นางวรรณี ลีลาเวชบุตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นิโอ ทาร์เก็ต จำกัด ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร กล่าวว่า ที่ผ่านมา นิโอ ทาร์เก็ต ได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงทั่วเอเชียในหลากหลายอุตสาหกรรม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างชื่อเสียงขององค์กรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้บริโภค 3 อันดับแรก ได้แก่ การมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มี ความเป็นผู้นำขององค์กร การที่สินค้าและบริการมีคุณภาพดี มีมาตรฐาน และการเป็นองค์กรที่มีความโปร่ง ใส จริงใจ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทางธุรกิจ ซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้จะต้องอยู่ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ไม่ใช่เพียงแต่การวางกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์โดยสื่อสารข่าวสารผ่านสื่อเท่านั้น

 

“และเพื่อเป็นการส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ สินค้าค้าต่าง ๆ ที่เป็นแบรนด์ไทยได้ตื่นตัวกับก ารให้ความสำคัญในการสร้างชื่อเสียงขององค์กร ควบคู่ไปกับการการทำแบรนด์ให้เป็ นที่ยอมรับ เชื่อถือ และศรัทธา เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดั บประเทศและสากล ตามแนวโน้มของตลาดในเอเชีย นิโอ ทาร์เก็ต จึงได้ร่วมกับ อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี จัดงานมอบรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้ นนำในเอเชียครั้งแรกในประเทศไทย ในปลายปีนี้”

 

นายจอร์จ โรดิกัส กรรมการผู้จัดการ  อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ ประเทศสิงคโปร์ องค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ในเอเชียมายาวนานกว่า 20 ปี มีประสบการณ์การสำรวจแบรนด์ต่าง ๆ ทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวว่า กล่าวว่าเชื่อมั่นได้ว่าประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่ผ่านการทำงานของเครือข่ายที่ดีที่สุดของเราแน่นอน

 

“ที่ผ่านมา การมอบรางวัลจาก อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ฯ ได้รับการยอมรับจากหลายบริษัทชั้นนำในประเทศไทย อาทิ กลุ่มบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดกรุ๊ป, กลุ่มไมเนอร์, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  และกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ในปี 2018 นี้ อินฟลูเอ็นเชี่ยล ได้ พันธมิตรที่ดีอย่าง นิโอ ทาร์เก็ต ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่มีความโดดเด่นในด้านความเป็น ผู้นำทางธุรกิจ  การเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจผู้บริ โภค และเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง โดยการมอบรางวัลนี้จะถูกจัดขึ้น ครั้งแรกในประเทศไทยปลายปีนี้”

 

ทั้งนี้ การเฟ้นหาองค์กร แบรนด์ หรือสุดยอดผู้บริหารในประเทศต่าง ๆ เพื่อมารับรางวัลนั้น อินฟลูเอ็นเชี่ยล แบรนด์ฯ ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยทา งการตลาดที่น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญกับกลุ่มผู้บริโภคในเ \อเชียหลายแห่ง โดยในประเทศไทยได้ร่วมกับศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย (Asia Market Expertise Center: AMEC) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมาร่วมกันทำงานวิจัยตลาด เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารางวัลที่ได้รับการคัดเลือกนั้น มาจากความคิดเห็นของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

 

error: Content is protected !!