fbpx
Breaking News

รฟม.ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย คุมเข้มภายในสถานีและขบวนรถไฟฟ้า

www.onlinenewstime.com : จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดหลายจุด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะพื้นที่การบริการสาธารณะทุกประเภท ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุการณ์สำคัญขอให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนนั้น

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการโดยทันที และได้เพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความปลอดภัยของรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)

รวมถึงส่วนต่อขยาย 5 สถานีที่เปิดทดลองให้บริการ และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร

ทั้งนี้ได้สั่งการให้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า MRT และหน่วยงานด้านความปลอดภัยของ รฟม. เพิ่มระดับความเข้มงวดของมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในสถานีรถไฟฟ้า ขบวนรถไฟฟ้า และบริเวณรอบพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า รวมถึงศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าอาคารและลานจอดรถทุกแห่ง ดังนี้

  • จัดวางกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอดเวลาที่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการ เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสาร
  • ตรวจบริเวณโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า MRT และ ภายในสถานีรถไฟฟ้าทั้ง 2 สาย และส่วนต่อขยาย 5 สถานีที่เปิดทดลองให้บริการ เพื่อป้องกันเหตุ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่
  • จัดกำลังหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD.) และสุนัข K-9 ตรวจตรา และเตรียมความพร้อมตลอดเวลาที่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการ
  • เตรียมกำลังหน่วยกู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ ในที่ตั้งตลอดเวลาที่รถไฟฟ้าเปิดให้บริการ
  • จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทาง cctv ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เสริมกำลังเจ้าหน้าคุมเข้มภายในขบวนรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โปรดให้ความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และหากพบเห็นเหตุการณ์ผิดปกติ สิ่งของต้องสงสัย หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในบริเวณนั้นทันที หรือแจ้งศูนย์วิทยุพสุธา รฟม. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2938-3666 ตลอด 24 ชั่วโมง

Chinese (Simplified)EnglishThai
error: Content is protected !!